LONG READ: Datalek onthult verontrustende feiten over instabiliteit van mRNA-vaccins en mogelijke gevaren

LONG READ: Datalek onthult verontrustende feiten over instabiliteit van mRNA-vaccins en mogelijke gevaren

Luister naar dit artikel

Een video van 14 minuten (hieronder) die bijna twee jaar over het hoofd is gezien, is nu weer opgedoken en onthult verbluffende informatie over de COVID-19-prikken en waarom gezondheidsfunctionarissen niet willen dat individuele vaccinflacons door onafhankelijke wetenschappers worden onderzocht.


Steun Health Bytes: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


De reden, zo blijkt, is omdat de flesjes allemaal anders zijn – en het mRNA in de shots “niet intact is”. Beide vormen potentieel ernstige problemen. In een Substack-artikel van 31 augustus 2022 legt Steve Kirsch uit1:

“Zelfs als je 100% intact mRNA krijgt, wat echt zeldzaam zou zijn, krijg je nog steeds niets dat op het virus lijkt. Dus de werkzaamheid wat betreft het BESCHERMEN van je zal bijna niets zijn.

Wat het echter zeer effectief zal doen, als je redelijk intact mRNA hebt, is om je aanzienlijke schade te berokkenen. Je speelt een kansspel met je immuunsysteem en wat er in de fles zit.”

In de video is te zien dat leden van het Europees Parlement de contracten met de medicijnfabrikanten pas mochten lezen nadat ze grondig waren geredigeerd. Waarom de hardhandige geheimhouding, zelfs jegens wetgevers?

Gelekte documenten onthullen ernstige kwaliteitsproblemen

De bevinding dat het mRNA in de shots van twijfelachtige kwaliteit was, werd onthuld in een BMJ-artikel over onderzoek(2) dat in maart 2021 werd gepubliceerd. Zoals uitgelegd door de auteur, journalist Serena Tinari, hebben cyberaanvallers meer dan 40 megabytes aan Pfizer COVID-prikgegevens van het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA) in december 2020 opgeleverd.

De gehackte gegevens werden vervolgens wereldwijd naar journalisten en academici gestuurd. Het werd ook gepubliceerd op het dark web. Sommige documenten tonen aan dat Europese regelgevers grote zorgen hadden over het gebrek aan intact mRNA in de commerciële batches die werden bemonsterd.

Vergeleken met de klinische batches, d.w.z. de shots die in de klinische proef werden gebruikt, had 55% tot 78% van de commerciële shots “een significant verschil in % RNA-integriteit/afgeknotte soorten”.

In één e-mail, gedateerd 23 november 2020, merkte een hooggeplaatste EMA-functionaris op dat de commerciële batches niet aan de verwachte specificaties voldeden en dat de implicaties van dit RNA-integriteitsverlies onduidelijk waren. In reactie op de bevindingen stuurde de EMA een lijst met vragen en zorgen naar Pfizer.

Hoewel we niet weten of en hoe de zorgen van het EMA daadwerkelijk zijn aangepakt en gecorrigeerd, heeft het EMA op 21 december 2020 toestemming gegeven voor de COVID-prik van Pfizer en deze voor de huidige (COVID-19) pandemie voldoende consistent en acceptabel wordt geacht.”

Evenzo vertelde Health Canada aan The BMJ dat “veranderingen werden aangebracht in hun processen om ervoor te zorgen dat de integriteit werd verbeterd en in overeenstemming werd gebracht met wat werd gezien voor batches van klinische proeven.” De EMA probeerde verder de bezorgdheid weg te nemen door te beweren dat sommige van de gelekte documenten waren vervalst. Zoals gerapporteerd door The BMJ:(3)
“EMA zegt dat de gelekte informatie gedeeltelijk is vervalst en legt in een verklaring uit dat ‘hoewel individuele e-mails authentiek zijn, gegevens van verschillende gebruikers zijn geselecteerd en samengevoegd, screenshots van meerdere mappen en mailboxen zijn gemaakt en extra titels zijn toegevoegd door de daders. ‘”

Intact mRNA is essentieel voor zijn effectiviteit

Vreemd genoeg, toen The BMJ Pfizer, Moderna, CureVac en verschillende regelgevers vroeg om het percentage mRNA-integriteit te specificeren dat als acceptabel werd beschouwd, antwoordde niemand met details.

Volgens de British Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, de FDA en Health Canada is de specificatielimiet voor RNA-integriteit “commercieel vertrouwelijk”. Wat we wel weten – en de EMA heeft erkend – is dat intact mRNA essentieel is voor de werkzaamheid.

Zoals opgemerkt door The BMJ:(4)

“… de documenten bieden de bredere medische gemeenschap een kans om na te denken over de complexiteit van kwaliteitsborging voor nieuwe mRNA-vaccins, die alles omvatten van de kwantificering en integriteit van mRNA en dragerlipiden tot het meten van de verdeling van deeltjesgroottes en inkapselingsefficiëntie.

Van bijzonder belang is RNA-instabiliteit, een van de belangrijkste variabelen die relevant zijn voor alle mRNA-vaccins die tot nu toe weinig aandacht hebben gekregen in de klinische gemeenschap …

RNA-instabiliteit is een van de grootste hindernissen voor onderzoekers die op nucleïnezuur gebaseerde vaccins ontwikkelen. Het is de belangrijkste reden voor de strenge koudeketenvereisten van de technologie en is aangepakt door het mRNA in te kapselen in lipidenanodeeltjes.

‘Het complete, intacte mRNA-molecuul is essentieel voor zijn potentie als vaccin’, schreven hoogleraar biofarmacie Daan J.A. Crommelin en collega’s eind vorig jaar in een overzichtsartikel in The Journal of Pharmaceutical Sciences.

‘Zelfs een kleine afbraakreactie, waar dan ook langs een mRNA-streng, kan de juiste translatieprestaties van die streng ernstig vertragen of stoppen en dus resulteren in de onvolledige expressie van het doelantigeen.'”

Voor een effectief product moet de mRNA-integriteit 100% zijn. Gezien hoe ineffectief de prikken zijn, lijkt het redelijk om te betwijfelen of gebrek aan mRNA-integriteit de schuld kan zijn. We weten ook niet of niet-intact mRNA schadelijk kan zijn.

Zoals opgemerkt door Kirsch,(5) “Instabiel mRNA betekent dat het spike-eiwit… zou kunnen instorten, waardoor het hele proces nutteloos wordt om de immuniteit te ondersteunen, maar nog steeds gevaarlijk is in termen van schade aan cellen. Dus je krijgt alle risico’s en geen voordeel.”

Hoewel onze volksgezondheidsinstanties beweren dat gefragmenteerd RNA geen gezondheidsrisico vormt, hoe weten ze dat dan? Uit de gelekte documenten bleek dat ze specifiek geen antwoord op die vraag hadden, en er is voor zover ik weet geen onderzoek naar de kwestie gepubliceerd.

Gefragmenteerd RNA kan onvolledige spike-eiwitten produceren

In mei 2021 publiceerde Stephanie Seneff, Ph.D., al meer dan vijf decennia senior onderzoekswetenschapper aan het MIT, een uitstekende paper(6) waarin ze verschillende potentiële gevaren van de COVID-injecties benadrukte, waaronder het onbekende gevaar van het injecteren van gefragmenteerd RNA. Diezelfde maand interviewde ik haar over haar zorgen. U kunt dat interview vinden in “COVID-vaccins kunnen lawine van neurologische ziekten veroorzaken“. In haar paper merkte Seneff op:

“Het openbare beoordelingsrapport van het EMA … beschrijft in detail een beoordeling van het productieproces van Pfizer … Een van de onthullingen is de aanwezigheid van ‘gefragmenteerde soorten’ RNA in de injectieoplossing. Dit zijn RNA-fragmenten die het resultaat zijn van vroegtijdige beëindiging van het proces van transcriptie van de DNA-matrijs.

Deze fragmenten zouden, indien vertaald door de cel na injectie, onvolledige spike-eiwitten genereren, opnieuw resulterend in een veranderde en onvoorspelbare driedimensionale structuur en een fysiologische impact die op zijn best neutraal en in het slechtste geval schadelijk is voor het cellulaire functioneren.

Er werden aanzienlijk meer van deze gefragmenteerde vormen van RNA gevonden in de commercieel vervaardigde producten dan in de producten die in klinische onderzoeken werden gebruikt. Deze laatste werden geproduceerd via een veel strenger gecontroleerd productieproces …

Hoewel we niet beweren dat niet-spike-eiwitten die zijn gegenereerd uit gefragmenteerd RNA verkeerd gevouwen of anderszins pathologisch zouden zijn, denken we dat ze op zijn minst zouden bijdragen aan de cellulaire stress die prion-geassocieerde conformationele veranderingen in het aanwezige spike-eiwit bevordert.”
Kirsch wijst erop dat de EMA ook bezorgdheid uitte over zichtbare deeltjes in de flesjes, waar de BMJ geen gevolg aan gaf. “Is het nog steeds een probleem?” vraagt ​​Kirsch. Dat is een goede vraag, en het antwoord is waarschijnlijk ja.

Maar nog erger is dat we absoluut geen idee hebben wat deze onvolledige spike-eiwitten doen, niets, nul, nada. Het is nooit rechtstreeks onderzocht. Wat dat betreft, zijn de inspanningen om de prik te evalueren en de complicaties van de prik bewust onderdrukt, evenals het volgen van eenvoudige statistieken zoals een toename van de mortaliteit door alle oorzaken.

Sterfgevallen afgewezen en bijwerkingen verkeerd geclassificeerd

De gelekte EMA-documenten toonden ook aan dat Pfizer alle sterfgevallen in zijn proces afwees als “niet gerelateerd aan het vaccin”, hoewel er nooit echt onderzoek is gedaan. We hebben hier nu aanvullend bewijs van – net zoals de door de rechtbank bevolen FOIA-documenten lieten zien wat Pfizer deed in hun Amerikaanse rechtszaken. Ze zijn in ieder geval consequent in de uitvoering van hun fraude.

Zoals gerapporteerd door Children’s Health Defense (CHD) in juni 2022, onthullen de documenten van de Freedom of Information Act (FOIA), vrijgegeven door een gerechtelijk bevel, dat Pfizer bijna alle ernstige reacties in zijn processen classificeerde als niet gerelateerd aan het vaccin, zelfs in gevallen waarin de gezondheidsproblemen in kwestie uiterst moeilijk zijn af te doen als iets anders dan een direct effect van de shot:

“De laatste publicatie door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) van Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccindocumenten(9) onthult talrijke gevallen van deelnemers die ernstige bijwerkingen hebben opgelopen tijdens fase 3-onderzoeken. Sommige van deze deelnemers trokken zich terug uit de onderzoeken, sommigen werden gedropt en sommigen stierven…

De CRF’s [casusrapportformulieren] die in de documenten van deze maand zijn opgenomen, bevatten vaak vage verklaringen van de specifieke symptomen die de proefdeelnemers ervoeren. Ze onthullen ook een trend om bijna alle ongewenste voorvallen – en in het bijzonder ernstige bijwerkingen (SAE’s) – te classificeren als ‘niet gerelateerd’ aan het vaccin …

De vele ernstige bijwerkingen — en verschillende sterfgevallen — die tijdens de fase 3-onderzoeken zijn geregistreerd, blijken ook uit een afzonderlijk, omvangrijk document(10) van meer dan 2500 pagina’s, waarin dergelijke bijwerkingen worden gecatalogiseerd.

Dit document somt een breed scala aan bijwerkingen op die deelnemers aan de proef hebben ondervonden en die zijn geclassificeerd als toxiciteitsniveau 4 – het hoogste en ernstigste niveau. Geen van de niveau 4 (meest ernstige) bijwerkingen die in dit specifieke document worden vermeld, is echter geclassificeerd als gerelateerd aan de vaccinatie.”

Als slechts één voorbeeld(11) kreeg een tienermeisje de injectie op 11 september 2020 en medio november 2020 werd de diagnose diepe veneuze trombose in de rechter onderste extremiteit gesteld, waarvan we nu weten dat het een mogelijke bijwerking van de prik is. Volgens de CFR was haar toestand te wijten aan een botbreuk die plaatsvond vóór de datum van haar injectie – een vaststelling die op zijn best twijfelachtig lijkt.

Wat is de oorzaak van het fenomeen ‘Bad Batch’?

 

Het fenomeen “slechte batch” kan ook wijzen op kwaliteitsproblemen. Onafhankelijke onderzoeken hebben aangetoond dat sommige partijen van de injecties gepaard gaan met zeer ernstige bijwerkingen en overlijden, terwijl andere partijen zeer weinig of geen bijwerkingen hebben die verband houden met het gebruik ervan.

Volgens howbadismybatch.com, een site die lotcodes van vaccins vergelijkt met rapporten in het VAERS-systeem, is ongeveer 5% van de loten verantwoordelijk voor 90% van alle bijwerkingen. Sommige van deze batches hebben 50 keer het aantal sterfgevallen en handicaps dat ermee gepaard gaat, vergeleken met andere lots

Een andere website die in principe hetzelfde doet, is het VAERS Dashboard van TheEagle. Een video waarin wordt uitgelegd hoe het dashboard te gebruiken, is te vinden op Bitchute.(13)

Een nog diepere duik in deze gegevens suggereert echter dat willekeurige kwaliteitsproblemen niet het probleem zijn. In de video hierboven bespreken Reiner Fuellmich, medeoprichter van de Duitse Corona-onderzoekscommissie, en Dr. Wolfgang Wodarg, een voormalig lid van het Duitse parlement, dit “smoking gun”-bewijs.

Volgens Fuellmich en Wodarg suggereren de lotafhankelijke gegevens dat vaccinmakers mogelijk geheime experimenten uitvoeren binnen de grotere openbare proef. Met andere woorden, ze lijken dodelijke doses te testen op het publiek. De tip dat deze “hete” batches niet worden veroorzaakt door intermitterende slechte productie, is het feit dat ze op een gecoördineerde manier worden vrijgegeven.

Wodarg stelt dat het bewijs hiervoor heel duidelijk blijkt uit de gegevens. Kortom, de vaccinfabrikanten coördineren hun experimenten met dodelijke doses, zodat ze niet allemaal hun meest giftige hoeveelheden op hetzelfde moment of in dezelfde gebieden vrijgeven. Dit voorkomt detectie door clustering.

Nieuwe boosters ondergaan geen aanvullende tests

Gezien de veelheid aan open vragen over de veiligheid van de originele COVID-shots, is het feit dat nieuwe, opnieuw geformuleerde boosters geen enkele aanvullende test vereisen, meer dan verontrustend.

In de video “Friday Roundtable” hierboven bespreken Dr. Meryl Nass, Toby Rogers, Ph.D., Aimee Villella McBride, Polly Tommey en Brian Hooker, Ph.D. het besluit van de FDA om vaccinmakers toe te staan ​​hun COVID-shots te herformuleren zonder extra testen, voor altijd.

Zoals Rogers opmerkte, werd de bivalente booster van Pfizer tegen Omicron-varianten BA.4 en BA.5 getest op in totaal acht muizen, en alleen om de antilichaamniveaus te controleren. Moderna gebruikte ook muizen om antilichaamreacties vast te stellen, maar heeft het aantal gebruikte muizen niet bekendgemaakt.

Dat is de mate waarin deze shots werden getest. De originele COVID-prikken zijn de gevaarlijkste medicijnen die ooit aan het publiek zijn vrijgegeven, en deze nieuwere boosters kunnen nog erger blijken te zijn.

Zoals uitgelegd door Rogers, “drukken” de shots uw immuunsysteem in om alleen op het antigeen in het vaccin te reageren, terwijl tegelijkertijd uw immuunsysteem wordt aangetast, zodat het u minder goed in staat bent om u te beschermen tegen andere ziekteverwekkers. Een andere term voor dit proces is ‘oorspronkelijke antigene zonde’. Het verklaart in wezen waarom degenen die worden geprikt, geïnfecteerd raken en zieker worden dan degenen die de injecties hebben vermeden.

Rogers voorspelt dat we zullen worden geconfronteerd met een winter van ernstige ziekte en dood onder degenen die de prikken hebben gekregen. De rest van ons kan alleen maar afstand nemen, de shots ten koste van alles vermijden en “het reguliere systeem zichzelf laten vernietigen”. Hopelijk heeft hij gelijk in zijn andere voorspelling, namelijk dat de overgrote meerderheid van de mensen deze boosters zal afwijzen.

Bronnen en referenties:

Tot Slot:

Big Pharma jaagt op websites zoals de onze en is daar zeer succesvol in. Meer dan 80% en de kennis daarin is reeds verwijderd van het web. Ook wij zijn hierop geen uitzondering en zijn om te overleven volledig afhankelijk van donaties van onze lezers. Laat de kennis over echte gezondheid niet verloren gaan! Indien u het belangrijk vindt wat wij doen overweeg dan ons te steunen met een donatie Zodat wij de praktijken van Big Pharma aan het licht kunnen blijven brengen!

Klik hier om te doneren, zodat wij ons staande kunnen houden tegen Big Pharma!

Previous Voormalig Harvard-professor waarschuwt dat "wetenschap en volksgezondheid kapot zijn"
Next Vitamine D-tekort bij melanoompatiënten geassocieerd met slechtere algehele overleving, vindt nieuwe studie

About author

redactie
redactie 4589 posts

De Health Bytes redactie houdt al sinds 2014 de vinger aan de pols van zowel Big Pharma als de alternatieve geneeskunde en publiceert al die zaken die men onder het tapijt probeert te vegen. Dat heeft ons 8 jaar lang aanvallen, hacks, censuur en bedreigingen opgeleverd. Dat deert ons niet en wij gaan stug door maar kunnen dat alleen met uw support! Overweeg daarom een kleine donatie zodat wij door kunnen gaan met de strijd!

You might also like

Nieuws

CNN onthult dat het vaccineren van ouderen tegen COVID-19 hen zou kunnen doden, maar als je dit ergens durft te zeggen, krijg je een BAN!

Luister naar dit artikel Is het veilig voor ouderen om een Wuhan-coronavirus (COVID-19) -vaccin te krijgen? Niet volgens Dr. Helen “Keipp” Talbot van de Vanderbilt University, die de enige “nee”

Vaccinaties

Hoe myocarditis het stille schandaal van de COVID-19-vaccinatie werd

Luister naar dit artikel In het begin begon het langzaam: een stroompje verontrustende berichten dat er iets niet klopte. In januari 2021, slechts enkele weken na de uitrol van de

Nieuws

Deelnemers aan COVID-19 ‘Fase 3’ vaccinonderzoek rapporteren migraine en koorts van een hele dag

Luister naar dit artikel Europese persberichten gaven aan dat de farmaceutische regulator van de EU zich voorbereidt om de goedkeuring van het AstraZeneca-Oxford-vaccin te bespoedigen, zelfs nu de FDA haar