De Gevolgen van griep-vaccinaties in beeld (2)

Luister naar dit artikel

De helende kracht van vitamine C

Vitamine C (het liefste in de niet-zure vorm van natriumascorbaat) is HET eerstelijns verdedigingsmiddel tegen ziekteverwekkers en hun gifstoffen, tegen vrije radicale cascades vanuit de inhoudsstoffen van vaccins en vanuit infecties en andere oorzaken, zowel als een redder in de nood bij giftige beten.


Steun Health Bytes: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Vitamine C is een niet-patenteerbaar essentieel macronutriënt.

Dat wil zeggen, we kunnen deze stof niet zelf aanmaken, een tekort aan vitamine C maakt ons ziek, met een totaal gebrek eraan gaan we dood. Kortom, vitamine C is doodsimpel een mega-effectief ‘olifantengeweer’ waar we niet buiten kunnen…

Orale inname heeft de beperking van ‘darmtolerantie: de ongebruikte vitamine C valt dan als een reinigende diarree door het darmsysteem heen.

Voor het bereiken van doseringen boven ca. 30 gram per dag gebruikte dr. Frederic Klenner rond 1940 intramusculaire injecties en intraveneuze infusen met natriumascorbaat. De gedocumenteerde levensreddende kracht daarvan geldt onverminderd tot aan de dag van vandaag…

Echter, dure en lichaamsvreemde farmaceutische middelen zoals antibiotica hebben met veel tamtam de goedkope lichaamseigen stof vitamine C overstemd, terwijl artsen worden opgeleid in de religie van farmachemie en dus braaf de baarlijke (en levensgevaarlijke) nonsens napraten dat vitamine C in hogere doses schadelijk is en nierstenen veroorzaakt…

Hieronder zal blijken hoe levensvoorwaardelijk vitamine C is!

dr-thomas-levyDr. Thomas Levy, cardioloog en auteur van het boek Curing the Incurable, Vitamin C, Infectuous Diseases and Toxinstijdens zijn presentatie op het Riordan Clinic and Cancer Symposium 2009.

Scheurbuik

De meesten van ons kennen het woord scheurbuikalleen uit de vertellingen over ruige zeelieden uit lang vervlogen tijden die op schier eindeloze zeiltochten over de oceanen zwalkten, en daarbij ziek werden en stierven door wat pas naderhand werd begrepen als een gebrek aan vitamine C.

Vreemd als het moge klinken, scheurbuik is ook vandaag de dag nog uitgebreid aan de orde. Aangezien zij zijn getraind in het voorschrijven van farmaceutische (lees: lichaamsvreemde) substanties, zijn hedendaagse artsen maar zelden in staat de verschijnselen te herkennen van sub-klinische scheurbuik: bovenmatige aanwezigheid van blauwe plekken, bloedend tandvlees, telkens terugkerende spontane neusbloedingen, vaatzwakte, spataderen, aambeien, het afbrokkelen en gaan losstaan van tanden en kiezen.

Hun onwetendheid omtrent de kwaliteiten van vitamine C maakt dat artsen deze stof nooit (en zeker niet in grote doses) zullen voorschrijven!

Integendeel, zij leren dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van vitamine C 75 mg. bedraagt ― een dosis die in plaats van door voedingsdeskundigen of biochemici, wordt bepaald via de beperkte blik van de Nederlandse toxicologen die voor de Europese richtlijnen de ‘veilige’ standaard mogen bepalen!

De kennis over vitamine C, de dagelijkse behoefte daaraan en de grenswaarden voor scheurbuik zijn al vanaf ten minste begin 1900 bekend’.

Vitamine C in de praktijk

Alleen mensen met de zeldzame stoornis G6PD, glucose 6 fosfaat dehydro-genase mogen vitamine C alleen nemen onder begeleiding van een arts. Voor de rest van de bevolking is vitamine C een heilzaam, en vaak levensreddend middel.

En hier een paar voorbeelden die ik persoonlijk van de helende effecten van natriumascorbaat heb waargenomen:

  • Een vriendin van me had een ernstig ontstoken kies in haar bovenkaak. Om de kies te laten trekken, zou duizenden dollars kosten (Australië kent geen vaste tandartstarieven, de kosten variëren enorm, en je weet van te voren nooit echt waar het op uitdraait). Die ontsteking scheidde zoveel gifstoffen uit in de richting van haar middenoor, dat ze er goed ziek van was, ze veelvuldig moest overgeven en bij het lopen steeds bijna haar evenwicht verloor. Door haar consequent ieder uur een glas water met een forse portie natriumascorbaat te geven, namen deze klachten langzaam af. En telkens bij het innemen van de vitamine C kon ze de pijn voelen wegvloeien, terwijl al de tweede dag het overgeven voorbij was, Na een week waren de duizelingen en andere verschijnselen allemaal verdwenen. Op deze manier heeft ze die ontstoken kies nog een heel jaar lang rustig weten te houden, totdat via een speciale regeling voor senioren het probleem zonder kosten keurig en afdoende door een tandarts kon worden opgelost. Daarbij had ze telkens vitamine C ingenomen vlak voor de behandelingen, en ook direct erna.
  • In 2012 ging ik met een vriendin in Australië op bezoek bij Annette S. Die had de week daarvoor onder haar wenkbrauw een spinnenbeet opgelopen. De kleine Australische spinnetjes kunnen uiterst giftig zijn. Tijdens de beet had Annette heel even een zeer fel stekende pijn gevoeld, en direct daarna zwol het hele gebied rond haar oog en over haar schedel enorm op, ze voelde het gif ook binnendoor doortrekken. De volgende ochtend zat haar hele oog dicht. Haar hersenen voelden dagenlang als een speldenkussen, en het hele gebied bleef zeer pijnlijk. Terwijl een buurvrouw haar absoluut naar het ziekenhuis wilde hebben (waar beslist geen vitamine C wordt gegeven) is het enige dat Annette heeft gedaan, ieder uur een zo groot mogelijke  dosis natriumascorbaat innemen. Ze kon voelen hoe de verspreiding van het gif niet doorzette, en vervolgens hoe dat zich langzamerhand terugtrok. Toen ik haar een week na de beet zag, was er onder haar wenkbrauw alleen nog een agressief uitziend rood plekje zichtbaar. De pijn was er nog wel, en het hele gebied is nog altijd uiterst gevoelig, dus ze blijft nog gestaag doorgaan met het nemen van veel en hoge doseringen natriumascorbaat. Overigens: onbehandeld kan op een dergelijke plaats de beet van een Australische spin dodelijk zijn…
  • Een zeer aansprekend voorbeeld van de levengevende kwaliteiten van vitamine C als natriumascorbaat in infuusvorm is te zien op de video over een Nieuw-Zeelandse boer die met naar men beweerde een H1N1 ‘Mexicaanse’ griep infectie in een intensive care unit aan de beademing was beland, en ondanks ― natuurlijk alwéér antibiotica ― geen vorderingen richting genezing had gemaakt. De artsen hadden geen oplossingen meer en besloten de beademing maar te staken en de man te laten sterven. Maar zijn familie had op internet dr. Thomas Levy gevonden, een Amerikaanse cardioloog die een boek schreef over vitamine C: Curing the Incurable – Vitamin C, Infectuous Diseases and Toxins. Dr. Levy is te beluisteren in mijn radioprogramma ‘Gezond & Wel’ op Argusoog.org (zie voetnoten). Na enig aandringen gaven de artsen in Nieuw-Zeeland deze patiënt vitamine C, schoorvoetend en in veel te lage doseringen, maar desondanks knapte de man gelukkig zienderogen op en kon hij ten slotte gezond en wel het ziekenhuis verlaten… http://www.dailymotion.com/video/xh70sx_60-minutes-scoop-on-new-zealand-farmer-vit-c-miracle_tech

Bovenstaande verslagen getuigen van de kracht van vitamine C, en  maken tegelijkertijd heel duidelijk dat de artsen op de werkvloer van intensive care units niet alleen weinig van de stof af weten, maar daar daarom zelfs ook niks mee willen.

Want wanneer de artsen in het bovengenoemde Nieuw-Zeelandse ziekenhuis op de man af zou worden gevraagd of ze bij gelijkende toekomstige gevallen natriumascorbaat zouden toedienen, reken dan niet op een “Ja”.

Immers: vitamine C staat niet in hun protocollen…

Dr. Viera Scheibner, wereldwijd bekend expert van vaccinatieschade, vertelde mij al jaren geleden over een Australische arts die de beademing wilde staken bij een baby die halfdood was vanwege een bacteriële meningitis en de niet-werkende (en zelfs gevaarlijke) antibiotica. Het lijfje van deze baby was al bijna zwart… Maar met de hulp van dr. Scheibner wist de baby’s vader de betrokken arts er tenslotte van te overtuigen om het kind infusen te geven met natriumascorbaat.

Ook deze dramatisch uitziende, officieel al opgegeven baby kon na drie weken gezond naar huis terug! Moet het echt altijd zo ver komen voordat een arts het enige juiste wil doen…?

Maar ook deze arts bevestigde dat hij in verband met de protocollen bij een toekomstig geval géén intraveneuze behandeling met vitamine C zou geven!

Met het braaf volgen van deze officieel voorgeschreven, maar totaal ineffectieve richtlijnen beschermen artsen alleen hun eigen lijf en leden. Door het door artsen onthouden van een behandeling, zelfs wanneer die in hun persoonlijke ervaring levensreddend is gebleken, stellen zij zonder blikken of blozen het leven van hun patiënten in de waagschaal…

De officiële term voor dergelijk gedrag is iatrogenese.
Ik noem dat gewoon crimineel!

Vitamine C en vaccinatie

Vitamine C heeft minstens 325 functies in het lichaam, 300 enzymatische en 25 hormonale. Een van de belangrijkste betekenissen van vitamine C is dat het de basisstof is voor collageen, terwijl collageen weer de bouwstof is voor botten en bloedvaten. En alleen al voor de uitwisseling van oude en nieuwe cellen in onze bloedvaten heeft het lichaam per dag 1000 mg nodig. Komt vanuit voeding of suppletie die ene gram het lichaam niet binnen, dan vindt dit noodzakelijk onderhoud aan het bloedvatenstelsel niet plaats.

De bloedvaten beginnen dan eerst te lekken en later kunnen zij zelfs scheuren, en herseninfarcten en aneurismen in de aorta veroorzaken.

Shaken Baby Syndrome

Maar het kan nog een graadje erger.

Er zijn standaard medische praktijken die de hier beschreven soort van vitamine C deficiënties tot gevolg hebben: vaccinatie en antibiotica-gebruik…

Op basis van het bovenstaande is het dan ook geen wonder dat wanneer baby’s door vaccinaties zijn volgepropt met ziekteverwekkers, gifstige metalen en chemicaliën, hun lijfjes bij gebrek aan vitamine C in hun voeding, de schade van de extreme elektronenroof door de toxinen proberen te beperken, door te grijpen naar de vitamine C zoals die aanwezig is binnen de eigen weefsels…

De resultaten van die wanhopige reddings-pogingen zijn: typerende lengtebreuken in de tweede botvormende laag (epifysis) van de lange beenderen, en bloedingen in de hersenen. de ogen en onder de bovenlip, in 1972 beschreven door HG Hiller in zijn artikel ‘Battered or not ~ a Reappraisal of Metaphyseal Fragility’.

Deze kenmerkende breuken (zie afbeelding) werden voor de eerste maal beschreven in 1946 door Caffey, maar werden door hem niet geïnterpreteerd als schade door acute scheurbuik, oftewel vitamine C deficiëntie.

Iedere baby/persoon staat na vaccinatie in werkelijkheid bloot aan een acute aanslag op zijn/haar vitamine C voorraad in de weefsels, met als gevolg een mogelijk mega-tekort aan vitamine C.

Bij sommige baby’s is die acute scheurbuik snel zichtbaar:

  • òf door wiegendood (Sudden Infancy (Immunisation) Death Syndrome, SIDS)
  • òf, wanneer ze niet direct sterven, maar ernstig beschadigd raken door Shaken Baby Syndrome (SBS).

Deze acute vitamine C deficiënties worden meestal niet als zodanig herkend. Wanneer een baby met van het sternum losgelaten ribben, lengtebreuken in de lange beenderen, en bloedingen in neus, mond (onder de tong) en ogen er uitziet als zou die tegen een muur zijn gekwakt, beschuldigen artsen en autoriteiten vaak onmiddellijk de ouders/verzorgers van kindermishandeling door de valse ‘diagnose’ van Shaken Baby Syndrome (SBS) te stellen.

Zelden worden vóór die beschuldiging de tests gedaan die deze vermeende kindermishandeling kunnen uitsluiten: het meten in bloed en serum van de niveaus van vitamine C en histamine:

Wanneer in bloed/serum van een gevaccineerde baby het vitamine C niveau minimaal is,
image5en het niveau van histamine heel hoog, is er sprake van acute scheurbuik, ofwel van vaccinatieschade!

De realiteit is dat wereldwijd te overhaast de foutieve SBS-conclusie wordt getrokken. Meestal gebeurt dit vanuit een emotionele reactie, want door de mantra ‘Vaccinaties zijn veilig en effectief’ kan vaccinatieschade niet bestaan. Nooit vindt de diagnose plaats op de wetenschappelijke, dus rationele interpretatie van de hier genoemde, eenvoudige bloedtesten. Ouders zullen daar dus zelf om moeten vragen…

Een andere, simpele test voor het uitsluiten van kindermishandeling spreekt uit het hieronder aangehaalde wetenschappelijk artikel:

image6Dr. Viera Scheibner heeft anno 2012 naar aanleiding van dergelijke SIDS- en SBS-drama’s inmiddels zo’n 120 rapporten geschreven. De meeste rechters trekken uit haar wetenschappelijk onderbouwde rapportage de juiste conclusie en stoppen de rechtsvervolging van de desbetreffende ouder(s) en verzorgers, of bevrijden hen alsnog uit de gevangenis…

Maar de hardnekkigheid van de SBS-fabel is groot: het laatste nieuws daarin is dat zelfs ambulancepersoneel van SBS kan worden beschuldigd!

In alle grijpbare groepen ― van baby’s tot militairen, en van reizigers tot senioren ― geldt: één vaccin kan de ontvanger daarvan doden. De nieuwste rage, het vaccineren van zwangere vrouwen is helemaal levensgevaarlijk. Sterft de ontvanger niet (direct), dan nòg kan ieder vaccin hem/haar voor het leven beschadigen. Of die schade nu ernstig en direct zichtbaar is, of niet…

Zo viel het de chirurgen in de veldhospitaals tijdens de Eerste Wereldoorlog al op dat de bloedvaten van de jonge soldaten eruit zagen als die van oude mannen. Oorzaak:  het ziekmakend verband tussen vaccins, serumziekte, en vasculitis: beschadigde vaten door vitamine C gebrek. (Voor uitgebreide informatie, zie mijn artikel over vaccinaties, en het document ‘RVP – Vaccins en inhoudsstoffen’).

In 1976 vielen in de VS vele mensen na vaccinatie direct dood neer op de priklocatie van de nooit geteste griepvaccins die toen ineens massaal werden geïnjecteerd in verband met een geheel verzonnen griepepidemie. Daarbij waren er vele gevallen van de verlammingsziekte Guillain-Barré.

En op precies dezelfde manier als in 1976 hebben tijdens de Mexicaanse griep plandemie van 2009 over de hele wereld vele gevaccineerden de al evenzeer de levens verwoestende neurologische aandoening ‘narcolepsie’ opgelopen.

Het in 2009 gebruikte Pandemrix vaccin van GlaxoSmithKline was tevoren  onvoldoende getest, en binnen een scenario van gekweekte massahysterie haastig toegepast. Een exacte kopie van de 1976 griep hetze… Ik zeg niet voor niets dat je altijd naar de ― ware ― geschiedenis moet kijken!

Terwijl de WHO onmiddellijk liet weten de slaapziekte narcolepsie niet te kennen als negatief effect van een vaccin, meldt een krantenknipsel uit 1928 dat narcolepsie na vaccinatie in historisch opzicht allerminst een onbekend negatief resultaat is:

“In 1928 werd in Nederland de verplichte [pokken]vaccinatie stopgezet vanwege de alarmerende frequentie van ‘slaapziekte’ die dit veroorzaakte”…    http://www.vaclib.org/books/archive2/polio/smallpox.pdf

Binnenkort volgt deel 3 (over Vitamine C en kinkhoest, Vrije radicalen, gebruik, etc.)

© Désirée L. Röver

Bron: De Vrije Media

Tot Slot:

Big Pharma jaagt op websites zoals de onze en is daar zeer succesvol in. Meer dan 80% en de kennis daarin is reeds verwijderd van het web. Ook wij zijn hierop geen uitzondering en zijn om te overleven volledig afhankelijk van donaties van onze lezers. Laat de kennis over echte gezondheid niet verloren gaan! Indien u het belangrijk vindt wat wij doen overweeg dan ons te steunen met een donatie Zodat wij de praktijken van Big Pharma aan het licht kunnen blijven brengen!

Klik hier om te doneren, zodat wij ons staande kunnen houden tegen Big Pharma!

Previous Waarom hypochonders ook echt moeten oppassen voor hun gezondheid
Next ‘Tijdelijk afkickcentrum’ suiker in Amsterdam

About author

redactie
redactie 4589 posts

De Health Bytes redactie houdt al sinds 2014 de vinger aan de pols van zowel Big Pharma als de alternatieve geneeskunde en publiceert al die zaken die men onder het tapijt probeert te vegen. Dat heeft ons 8 jaar lang aanvallen, hacks, censuur en bedreigingen opgeleverd. Dat deert ons niet en wij gaan stug door maar kunnen dat alleen met uw support! Overweeg daarom een kleine donatie zodat wij door kunnen gaan met de strijd!

You might also like

Vaccinaties

“Nieuw bewijs bevestigt link tussen autisme en kwik”

Luister naar dit artikel Een internationaal team wetenschappers heeft een studie gepubliceerd waarin ze claimen dat er een relatie is tussen kwik en autisme. Steun Health Bytes: alleen via uw maandelijks

Vaccinaties

VIDEO: “Dit specifieke vaccin kan direct worden gelinkt aan autisme”

Luister naar dit artikel In Amerikaanse bioscopen draait momenteel een film waarin wordt gesteld dat een specifiek vaccin direct kan worden gelinkt aan autisme. De documentaire Vaxxed is gebaseerd op

Vaccinaties

Vaccinaties – zijn de voordelen van vaccins nog steeds groter dan de nadelen?

Luister naar dit artikel De Amerikaanse documentaire “The Greater Good’, die drie jaar geleden voor het eerst werd uitgebracht, heeft verschillende awards gewonnen. De film vertelt de verhalen van verschillende