Vaccinaties – zijn de voordelen van vaccins nog steeds groter dan de nadelen?

Vaccinaties – zijn de voordelen van vaccins nog steeds groter dan de nadelen?

Luister naar dit artikel

De Amerikaanse documentaire “The Greater Good’, die drie jaar geleden voor het eerst werd uitgebracht, heeft verschillende awards gewonnen. De film vertelt de verhalen van verschillende gezinnen wier levens voorgoed veranderd zijn door schade die door vaccins is aangericht.


Steun Health Bytes: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Er wordt aangetoond hoe de moderne geneeskunde, vooral wanneer deze gedreven wordt door politiek, ideologie en big business, je van je meest elementaire mensenrechten kan beroven, namelijk informed consent op het gebied van medische risico’s en het in alle vrijheid kunnen nemen van beslissingen hieromtrent. Het beleid op het gebied van volksgezondheid is politiek en financieel gemotiveerd en kan vernietigend zijn. De provocerende, revolutionaire film, ‘The Greater Good’, bevat opvallend nieuws over gezondheid en vaccinaties.

Er zijn berichten van zowel degenen die verplichte vaccinatie in Amerika voorstaan als degenen die tegen dit beleid zijn. De documentaire richt zich er op hoe we positieve verandering kunnen bewerkstelligen en angst kunnen wegnemen zodat ouders en doktoren samen kunnen werken aan het voorkomen van schade en sterfgevallen door vaccinaties. Er moet een open, rationele discussie komen over vaccinaties, infectieziekten en gezondheid. Willen we tenslotte niet allemaal dat onze kinderen gezond zijn en beschermd worden tegen ziekten die te voorkomen zijn?

We willen de gezondheid van alle kinderen beschermen, maar we kunnen niet negeren dat er tekenen zijn dat we te ver zijn gegaan. Beleid op het gebied van volksgezondheid wil het verplicht stellen van vaccinaties het belangrijkste onderdeel maken van de Amerikaanse strategie om ziekten te bestrijden. We zijn nu mogelijk op het punt gekomen dat we teveel kinderlevens opofferen in de naam van ‘het algemeen belang’. Ik ben van mening dat er geen twijfel over bestaat dat we de veiligheid en effectiviteit van het huidige vaccinatieprogramma in de VS moeten heroverwegen, waarbij gebruik gemaakt moet worden van wetenschappelijk juist uitgevoerde studies die niet gecompromitteerd zijn door belangenverstrengeling met de industrie en de overheid. Als we dat nu niet doen kan misschien niet meer voorkomen worden dat er nog meer schade aangericht wordt aan de gezondheid van toekomstige generaties.

Autisme en de revolutie van de denkende moeders
In het afgelopen jaar heeft een van de producenten van ‘The Greater Good’ korte videofragmenten uitgebracht met delen van interviews die voor de film gehouden zijn en ook andere informatie over diverse onderwerpen die met vaccinatie te maken hebben. De eerste video gaat over de mogelijke relatie tussen vaccinatie en autisme, waarin moeders aan het woord komen van kinderen die dankzij vaccinatie aan autisme lijden en die deel uitmaken van een groep genaamd The Thinking Moms Revolution.

Het aantal gevallen van autisme neemt sinds een aantal decennia hand over hand toe en de ambtenaren van het Ministerie van Volksgezondheid zijn het niet met elkaar eens over de oorzaken hiervan. Het is echter duidelijk dat er iets heel erg mis is. Dertig jaar geleden hadden 1 op de 10.000 kinderen in de VS autisme. Tegenwoordig wordt dit geschat op 1 op de 50. De conventionele geneeskunde beweert dat er nog steeds geen verklaring is voor de toename van autisme, maar de Thinking Moms verkondigen hoe zij hun gezonde kind lieten vaccineren en de gezondheid van hun kind daarna achteruit zagen gaan. Een van de moeders verklaarde:

‘In dit land worden we geïndoctrineerd om te geloven in vaccins en dat daar een compleet onberispelijke wetenschap achter schuilgaat. Maar als je zelf onderzoek gaat doen en je realiseert je hoe vluchtig het bewijs is, vooral waar het om veiligheid gaat (…) dan kom je er achter hoe weinig van dit alles op feiten gebaseerd is.’

Op hun website merkt het team van The Greater Good op:

‘In het begin van de 21e eeuw gaf het CDC vaccinproducenten opdracht om kwik, dat als conserveringsmiddel aan vaccins voor kinderen werd toegevoegd, daaruit te verwijderen. Maar terwijl het kwik geleidelijk verdween uit de vaccins voor kinderen raadde het CDC aan dat zwangere vrouwen en baby’s bij zes en zeven maanden een griepprik zouden krijgen, waarvan ze wisten dat daar nog steeds kwik in zat. Daarbij kwam het CDC met de nieuwe aanbeveling dat zwangere vrouwen ook het Tdap-vaccin (tegen difterie, tetanus en kinkhoest) zouden krijgen. Zwangere vrouwen en hun ongeboren baby’s worden dus nog steeds blootgesteld aan een griepprik die kwik bevat en DTP-vaccins die aluminium bevatten.

Deze vaccinaties gaan dwars in tegen het advies dat al decennialang gegeven wordt om tijdens de zwangerschap geen medicijnen te gebruiken, te stoppen met roken en het drinken van alcohol en om vis met een hoog kwikgehalte te vermijden. De mensen zijn echter zo geïndoctrineerd om autoriteiten te vertrouwen dat zij dit accepteren, waardoor het wel heel makkelijk wordt om tegen ouders te zeggen ‘het spijt ons, maar uw kind is hiermee geboren’.

Het Ministerie van Volksgezondheid blijft de schijn ophouden dat zij op zoek zijn naar de oorzaak van autisme terwijl ze de afgelopen tien jaar 1,6 miljard dollar verspild hebben aan het vinden van een veronderstelde genetische oorzaak, ondanks dat er voldoende bewijs is dat omgevingsfactoren er schuldig aan zijn.’

Het goede nieuws…
Het goede nieuws is dat er tegenwoordig veel meer informatie beschikbaar is over alternatieve biomedische behandelingen. Deze therapieën worden toegepast door ruimdenkende artsen die de neurologische en immunologische problemen behandelen waar kinderen met aan vaccinatie gerelateerd autisme aan lijden. De gezondheid van sommige kinderen die aan ‘autisme’ zouden lijden, verbetert door speciale diëten, voedingssupplementen en ontgiftigingsprotocollen die aan ieder individu aangepast worden. Zoals blijkt uit de video is er een grote ‘ondergrondse beweging’ in de VS van ouders die hun ervaringen uitwisselen en hun successen delen en er zijn verlichte artsen die kinderen met autisme hebben kunnen helpen toen de conventionele geneeskunde tekortschoot.

Het protocol voor het behandelen van een syndroom waarbij via de ingewanden, door een dieet, psychologische symptomen behandeld worden, (in de VS het GAPS-protocol genoemd), is naar mijn mening een van de belangrijkste strategieën, maar er zijn er nog veel meer. Het GAPS voedingsprotocol is ontwikkeld door dr. Campbell-McBride, wier zoon aan autisme lijdt.

Zij begrijpt dat er een zeer belangrijk verband is tussen een verstoorde darmflora bij zwangere vrouwen en ontwikkelingsstoornissen bij hun kinderen, met name autisme. Bij de rijping van het immuunsysteem van je baby is het heel belangrijk dat hij of zij in de eerste drie levensweken een normale darmflora ontwikkelt. Het is belangrijk om je te realiseren dat baby’s die een afwijkende darmflora ontwikkelen een aangetast immuunsysteem hebben, waardoor zij een hoger risico lopen om slecht te reageren op vaccinaties.

Bij GAPS-baby’s is vaccinatie de laatste druppel
Als je baby een suboptimale darmflora heeft, kan vaccinatie de druppel zijn die de emmer doet overlopen – de trigger die ervoor zorgt dat het immuunsysteem bijdraagt aan het ontwikkelen van chronische gezondheidsproblemen. Volgens dr. Campbell-McBride gaan bij kinderen met GAPS via hun darmen giftige stoffen naar hun hersenen en dit heeft voortdurend een negatieve invloed op het zenuwstelsel, waardoor dat niet goed werkt en sensorische informatie niet juist kan verwerken. Andere onderzoekers beginnen haar bevindingen nu te bevestigen. Zo bevestigde bijvoorbeeld een onderzoek uit 2013 dat autistische kinderen een duidelijk ander microbioom hebben in vergelijking met gezonde kinderen. Zij hadden vooral minder gezonde bacteriën, zoals Bifidobacterium. Autistische kinderen hebben ook duidelijk hogere niveaus aan vluchtige toxische organische stoffen.

Ik ben van mening dat het GAPS-dieet uitermate belangrijk is voor de meeste mensen, aangezien de meerderheid van de bevolking een slechte darmgezondheid heeft door een ontoereikend dieet en blootstelling aan giftige stoffen, maar het is vooral belangrijk voor zwangere vrouwen en jonge kinderen. De beste manier om GAPS te voorkomen is voor moeders om alle bewerkte voedingsmiddelen vermijden, evenals suiker, antibiotica, vlees uit de bio-industrie en antibacteriële zeep, en voor de bevruchting geen anticonceptiepil te slikken omdat deze de groei van ziekteverwekkende gisten en schimmels bevordert en ook een ‘lekkende darm’ veroorzaakt waardoor onverteerde eiwitfragmenten de bloedstroom in sluipen en kunnen bijdragen aan het ontstaan van auto-immuunziekten. Dit kan dan gevolgd worden door het geven van borstvoeding en het vermijden van het gebruik van antibiotica tijdens en na de bevalling.

Het is ook verstandig om te laten onderzoeken of het microbioom van je baby gezond is alvorens hem of haar te laten vaccineren. Het is gelukkig makkelijk om, op een goedkope manier, in de eerste levensweken te bepalen of je baby GAPS heeft, waardoor je beter geïnformeerd bent bij het nemen van beslissingen omtrent vaccineren, en hoe je er verder nog meer voor kan zorgen dat je kind een gezonde toekomst tegemoet gaat. Het gehele proces waarmee kinderen die een hoog risico lopen op het ontwikkelen van autisme geïdentificeerd kunnen worden, wordt beschreven in haar boek Gut and Psychology Syndrome (GAPS).

Wat artsen werkelijk weten over vaccins
Een andere korte video op de website van The Greater Good maakt duidelijk dat artsen tijdens hun opleiding niets leren over de risico’s van vaccins. Kort samengevat leren artsen wel om vaccins toe te dienen maar niet hoe ze een vaccinreactie kunnen herkennen. Artsen die vaccins sterk aanbevelen aan kinderen en ze aan hen toedienen leren niets over de gaten in de wetenschap die zich bezig houdt met de veiligheid van deze vaccins.

‘Zij leren niet dat er geen onderzoek bestaat waarin de gezondheidsuitkomsten op de lange en middellange termijn vergeleken worden tussen bevolkingsgroepen die wel en die niet gevaccineerd zijn. Ze leren niet dat onderzoeken naar de veiligheid van vaccins geen echte placebo gebruiken, maar in plaats daarvan een ander vaccin gebruiken of een oplossing die kwik of aluminium als placebo bevat! Ze leren niet dat onderzoeken naar de veiligheid van vaccins vaak maar een paar dagen of weken duren zodat de langetermijneffecten onbekend blijven. Ze leren ook niet dat vaccins het immuunsysteem kunnen overweldigen en auto-immuunreacties kunnen veroorzaken.

Artsen leren niet dat het bekend is dat het aluminium in vaccins cognitieve stoornissen, auto-immuunziekten, darmproblemen en een heel scala aan andere problemen kan veroorzaken bij gezonde volwassenen – en wat doen ze dan wel niet bij kleine kinderen? Ze leren niet dat in de medische literatuur gedocumenteerd is dat kwik een sterk neurotoxine is en dat het ook nog steeds gebruikt wordt bij het maken van sommige vaccins en als conserveringsmiddel. Ze leren ook niet hoe het lichaam de bestanddelen van de vaccins metaboliseert, omdat daar gewoonweg geen onderzoek naar is gedaan.’

In het licht van zulke hiaten in de kennis over vaccins op de meeste geneeskundeopleidingen wordt het echt zeer belangrijk voor ouders om zichzelf -en als het even kan ook de kinderartsen- goed te informeren over hoe vaccinreacties en schade vastgesteld kunnen worden en hoe sterfgevallen kunnen worden voorkomen. En dit is precies de reden waarom het zo belangrijk is een open en eerlijke discussie aan te gaan. De kennis onder de bevolking vertoont grote lacunes, evenals het onderzoek, en hier moet echt iets aan gedaan worden.

Waarom onderzoekt het CDC geen gezondheidsuitkomsten?
Een wetenschappelijk onderzoek dat licht kan doen schijnen op het onderzoek naar de veiligheid van vaccins is een studie die de gezondheidsuitkomsten van gevaccineerde kinderen vergelijkt met die van ongevaccineerde. Hoe onlogisch het ook lijkt, zo’n onderzoek is nog nooit gedaan. Het bestaat niet. En zo duurt de controverse voort over of het gebruik van meerdere vaccins in de vroege jeugd op de lange termijn leidt tot slechtere gezondheidsuitkomsten en misschien meer kwaad dan goed doet…

Dit gezegd zijnde lijken onofficiële onderzoeken er op te wijzen dat kinderen die veel vaccins hebben gehad meer chronische gezondheidsproblemen hebben dan ongevaccineerde kinderen en dat bij die laatsten minder vaak autisme voorkomt. Er komt steeds meer onderzoek beschikbaar dat er op wijst dat vaccins in verband worden gebracht met een scala aan typen hersenschade en problemen met het immuunsysteem, waaronder een mogelijk verhoogd risico op:

  • Leer- en ontwikkelingsstoornissen
  • Hersenschade
  • Allergieën, astma en darmproblemen
  • Auto-immuuziekten
  • Chronische ontstekingen
  • Meer autisme als gevolg van vaccins van menselijke foetale cellen

Een van de meeste recente studies die onthult dat er onbekende veiligheidsrisico’s kunnen kleven aan vaccins is gepubliceerd in het septembernummer van het Journal of Public Health and Epidemiology. Het wijst op een potentieel verband tussen autisme en drie specifieke vaccins: BMR (bof, mazelen, rode hond), waterpokken en hepatitis A. Het tijdschrift Global Research meldt:

‘Wetenschappers van het Sound Choice Pharmaceutical Institute hebben ontdekt, met gebruikmaking van gegevens afkomstig van de overheid van de VS, Engeland, Denemarken en West-Australië en van statistische analyses, dat de toename van het aantal gevallen van autisme samenhangt met de introductie van vaccins die gemaakt zijn met menselijke foetale cellijnen en retrovirale contaminanten. Het is nog alarmerender dat dr. Theresa Deisher, hoofdonderzoeker en oprichter van de SCPI, opmerkte dat “De vaccins die verontreinigd zijn met menselijke foetale cellen niet alleen in verband kunnen worden gebracht met de wereldwijde toename van autisme, maar ook met een epidemie van leukemie en lymfomen bij kinderen”.

De belangrijkste aanwijzing in het onderzoek voor het bestaan van het verband tussen vaccins en autisme is de introductie van vaccins die gemaakt zijn met gebruik van menselijke foetale cellen die foetale en retrovirale contaminanten bevatten. De betreffende cellijn staat bekend als WI-38. Volgens de auteurs ging het aantal gevallen van autisme sterk omhoog steeds als er een van deze vaccins werd vrijgegeven. In de VS nam het aantal gevallen van autisme sterk toe in 1980-1981, nadat de MeruvaxII en MMRII-vaccins werden goedgekeurd, die allebei gemaakt zijn met de humane foetale cellijn WI-38. Ook in 1988 traden er veel gevallen van autisme op die met drie factoren in verband werden gebracht:

  • De toevoeging van een tweede dosis MMRII
  • Een zeer succesvolle inentingscampagne tegen mazelen waardoor 80% van de kinderen werd ingeënt in plaats van 52% in de jaren 1987-1989.
  • De introductie van het Poliovax vaccin in 1987.

In 1995 steeg het aantal gevallen van autisme opnieuw als reactie op de introductie van Varivax, het vaccin tegen waterpokken. De auteurs trokken de conclusie dat ‘De stijging van het aantal gevallen van autisme direct gerelateerd is aan vaccins die gemaakt worden met humane foetale cellen’.

Er zijn nog veel onbeantwoorde vragen over het beleid en de wetenschap betreffende vaccins die zo snel mogelijk beantwoord dienen te worden voordat er nog meer vaccins worden toegevoegd aan de lijst die door de overheid wordt aangeraden en verplicht wordt gesteld. In de tussentijd dien je jezelf te wapenen met voldoende kennis van infectieziekten en vaccins zodat je de beste beslissingen kunt nemen op het gebied van gezondheid om je eigen gezondheid en die van je kinderen te beschermen.

De ouders die de NVIC hebben opgericht, een Amerikaanse organisatie van ouders die betere voorlichting over vaccins voorstaan, en wier kinderen schade hebben ondervonden van inentingen, hebben een campagne gelanceerd in de VS over de veiligheid van vaccins en informed consent in 1982. Hun website is de grootste en de oudste op het internet die correcte informatie geeft over vaccins en infectieziekten en daarbij goede referenties naar hun bronnen geeft.

Ik raad je aan om je vandaag nog aan te melden bij het gratis online NVIC Advocacy Portal als je in je eigen staat het wettelijke recht wilt beschermen om van (sommige) vaccinaties af te zien, zodat je zelf kunt beslissen wat het beste is voor jou en je kinderen. Via het portal kan je op de hoogte worden gehouden van de wetgeving in je staat die mogelijk dit recht bedreigt en je kunt in contact komen met volksvertegenwoordigers zodat je je stem kunt laten horen. Het is aan ons als individuen om deel te nemen aan de democratie en ervoor te zorgen dat onze wetten geen inbreuk maken op onze burgervrijheden en ons mensenrecht om voldoende geïnformeerd te zijn over de risico’s die samenhangen met vaccinatie.

Bron: Mercola

Tot Slot:

Big Pharma jaagt op websites zoals de onze en is daar zeer succesvol in. Meer dan 80% en de kennis daarin is reeds verwijderd van het web. Ook wij zijn hierop geen uitzondering en zijn om te overleven volledig afhankelijk van donaties van onze lezers. Laat de kennis over echte gezondheid niet verloren gaan! Indien u het belangrijk vindt wat wij doen overweeg dan ons te steunen met een donatie Zodat wij de praktijken van Big Pharma aan het licht kunnen blijven brengen!

Klik hier om te doneren, zodat wij ons staande kunnen houden tegen Big Pharma!

Previous Gebruik deze geweldige truc om een verstopte neus binnen 2 minuten vrij te maken!
Next Eindelijk een platte buik: Drink het voor 4 dagen, en haal 10 cm uit je taille!

About author

redactie
redactie 4589 posts

De Health Bytes redactie houdt al sinds 2014 de vinger aan de pols van zowel Big Pharma als de alternatieve geneeskunde en publiceert al die zaken die men onder het tapijt probeert te vegen. Dat heeft ons 8 jaar lang aanvallen, hacks, censuur en bedreigingen opgeleverd. Dat deert ons niet en wij gaan stug door maar kunnen dat alleen met uw support! Overweeg daarom een kleine donatie zodat wij door kunnen gaan met de strijd!

You might also like

Vaccinaties

Aanwijzing voor link tussen vaccins en autisme. Dit ene bestanddeel lijkt de boosdoener te zijn

Luister naar dit artikel Professor Alvin H. Moss van de West Virginia University stelde eerder dit jaar voor een Senaatscommissie over vaccins dat er meer dan 100 studies zijn waaruit

Vaccinaties

Prestigieus filmfestival toont anti-vaccinatiefilm: “Ze wisten al die tijd dat vaccins autisme veroorzaken”

Luister naar dit artikel De film ‘Vaxxed: From Cover Up to Catastrophe’ van Andrew Wakefield is geselecteerd voor de vijftiende editie van het prestigieuze Tribeca Film Festival in New York.

Nieuws

Israël wordt eerste land ter wereld dat 3e COVID-shot pusht voor al gevaccineerden

Luister naar dit artikel In wat waarschijnlijk een teken is van dingen die ergens anders ook zullen komen, duwt Israël nu een derde injectie of een vervolg booster voor degenen