fcFact Checked
Home Categorieën Nieuws Triclosan induceert leverkanker volgens Wetenschappelijke Studie

Het bewijs blijft zich ophopen over de schadelijke gezondheidseffecten van triclosan, een antimicrobieel middel gevonden in vele consumenten care producten, waaronder tandpasta. Desondanks beweert de industrie dat de chemische stof volkomen veilig is, de resultaten van een nieuwe studie uitgevoerd door UC Davis wetenschappers toont aan dat de werkelijkheid anders is.

Uit een Freedom of Information Act (FOIA) aanvraag ingediend in 2012 bleek dat Colgate-Palmolive Co. samengespannen heeft met de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) om opzettelijk de resultaten van een onderzoek naar de veiligheid van triclosan in de jaren 1990 achter te houden. Sommige informatie van het achtergehouden materiaal betreft studies die aantoonden dat de botvorming van foetale ratten en muizen blootgesteld aan de chemische substantie problemen vertoonde.

Recente studie spreekt claims van de fabrikant dat triclosan geen kanker veroorzaakt  tegen.

Colgate verwierp de bevindingen en verdedigde het gebruik van triclosan, ze kwam daarom met de volgende verklaring:

“De recente beweringen dat triclosan in Colgate Total kan leiden tot kanker zijn absoluut onwaar. Globale toezichthouders hebben de kwestie van kankerverwekkendheid beoordeeld en hebben geconcludeerd dat triclosan in consumentenproducten geen kanker risico.”

Echter, gegevens van de meest recente studie suggereert dat triclosan inderdaad kanker, specifiek leverkanker veroorzaakt.

Gepubliceerd in het november 17 tijdschrift Proceedings van de National Academy of Sciences, blijkt uit de de gegevens van de studie dat triclosan leverfibrose en kanker veroorzaakt in laboratorium muizen, bevindingen die mogelijk voor de mens van belang zijn.

Naar schatting hebben 75 procent van de Amerikaanse volwassenen triclosan in de bloedbaan

Lichtjes oplosbaar in water, triclosan is een witte poederachtige substantie toegevoegd aan cosmetica, deodorant, tandheelkundige producten, zeep en keukengerei, zoals snijplanken en ijs scoopers. Het is zo veel gebruikt dat naar schatting 75 procent van de Amerikanen ouder dan vijf jaar oud sporen van de chemische stof in hun bloed en urine hebben, volgens de Morning Star Publishing.
Dit omvat ook moedermek bij vrouwen.

Onderzoekers van de University of California, San Diego School of Medicine zeggen dat langdurige blootstelling aan triclosan mogelijk kan leiden tot ernstige gevolgen voor de gezondheid.

“Triclosan toenemende detectie in milieu monsters en het steeds bredere gebruik in consumentenproducten kan haar matige voordeel overstijgen en een zeer reëel risico vormen in de vorm van levertoxiciteit voor mensen, zoals het geval is bij muizen, vooral in combinatie met andere verbindingen met gelijkaardige actie,” zei Robert H. Tukey, een professor in de afdelingen van Chemistry & Biochemie en Farmacologie UC San Diego.

Na het observeren van de effecten van muizen blootgesteld aan triclosan voor 6 maanden, wat het equivalent van 18 jaar voor de mens, geloven wetenschappers dat triclosan het moeilijker kan maken voor het lichaam om zichzelf te zuiveren van vreemde stoffen.

Triclosan verstoorde de integriteit van de lever en leverfunctie bij muizen, zeggen wetenschappers. Muizen blootgesteld aan triclosan werden ook meer gevoelig voor het ontwikkelen van chemisch-geïnduceerde levertumoren, die groter en vaker dan bij muizen niet blootgesteld aan de chemische substantie waren.

“De studie suggereert dat triclosan haar schade kan aanrichten door te interfereren met een eiwit genaamd de constitutieve androstaan receptor, die verantwoordelijk is voor het opruimen van vreemde stoffen uit het lichaam”, aldus een persbericht van UC Davis. “Ter compensatie van deze spanning, prolifereren levercellen en worden over tijd fibrotisch. Bij herhaalde blootstelling aan triclosan en voortdurende  leverfibrose bevorderde het uiteindelijk tumorvorming.”

Triclosan, een van de 7 chemicaliën die vaak worden aangetroffen in water in de VS

Het merendeel van de triclosan gebruikt in producten voor persoonlijke verzorging belandt in de afvoer en gaat voor verwerking naar de dichtstbijzijnde waterzuiveringsinstallatie, waar het niet wordt uitgefilterd. De chemische substantie vindt haar weg naar de grond waar het zich ophoopt en wordt opgenomen door planten, dieren en uiteindelijk mensen.

De effecten ervan op het waterleven zijn niet bekend, echter, wetenschappers weten wel dat de aanwezigheid van triclosan in het milieu bijdraagt aan bacteriën resistentie. “Overheersende bacteriën zoals E. coli, Salmonella, Shigella, en andere darmbacteriën worden vrij gemakkelijk resistent tegen triclosan.”

Bronnen:

www.naturalnews.com

news.ucdavis.edu

www.foxnews.com

www.morningstarpublishing.com

www.naturalnews.com


Zoals u wellicht weet doen de Social Media sites zoals Facebook en Twitter er alles aan om ons bereik tot een minimum te beperken! We zijn daarom meer dan ooit afhankelijk van uw support om het woord bij de mensen te krijgen.
Wanneer u bovenstaand artikel nuttig, interessant of leerzaam vond, like het dan en deel het overal waar u maar kunt!
Alvast heel hartelijk bedankt voor de support!

Beste lezer,

Mijn welgemeende excuses dat ik u op deze ruwe wijze moet lastig vallen maar dit bericht is belangrijk en moet door iedereen worden gezien. Zoals u wellicht weet is door Corona, Covid19 of hoe u het beestje ook maar wilt noemen de advertentiemarkt volledig ingestort en niet langer toereikend om de kosten voor het onderhouden van deze website te dekken. In feite zijn de inkomsten uit advertenties tot onder de 20% gedaald zoals verwacht.
Daarom zijn wij genoodzaakt over te stappen op een community driven model waarbij we aangewezen zijn op donaties en giften van onze lezers. We hebben maandelijks meer dan genoeg lezers dat wanneer deze maandelijks 1 euro zouden doneren alles probleemloos zou kunnen draaien.

Helaas doneert er op dit moment minder dan 1% en kunnen wij deze buffer op deze wijze nog niet opbouwen.
Ik wil daarom een dringend beroep op u doen indien u net als wij het belang inziet van websites als de onze om een kleine donatie te doen. Alles helpt en zijn wij blij mee. Hiermee steunt u gelijk al onze projecten waarmee wij ons inzetten voor bewustwording en strijden tegen censuur. 

Doneer via PaypalDoneer via iDeal/Creditcard