*** BELANGRIJKE MEDEDELING ***


Op 1 januari 2020 zijn we voor de verspreiding van onze artikelen overgestapt van Facebook naar Telegram. Dit houdt in dat nieuwe artikelen alleen nog worden verspreid via Telegram en niet meer via de Facebook Pagina(s).
Volgt u ons nog steeds op Facebook en wilt u nog steeds op de hoogte blijven van alle nieuwe artikelen, stap dan nu over op Telegram. Dat gaat als volgt:

Stap 1: Download de Telegram-app en ontvang onze artikelen zonder censuur rechtstreeks op uw telefoon of computer! Download de Telegram-app in de App Store of https://telegram.org
Stap 2: Word lid van het Health Bytes Telegram-kanaal via deze link! https://t.me/health_bytes
Meer weten: Waarom We zijn overgestapt - Waarom Telegram


Home Categorieën Natuurlijk Holistische behandeling colitus ulcerosa en ziekte van Crohn

(Deel Bewust | Rob Greuter) Laat ik voorop stellen dat ik zeer goed weet dat beide zeer ernstige ziekten zijn, die vaak met veel pijn en ander leed gepaard gaan. Opvlammingen komen onverwacht en altijd ongelegen. Ondanks veel onderzoek is de reguliere ‘geneeskunde’ nog steeds niet in staat deze ziekten te genezen. Pappen en nathouden, al of niet met behulp van operatief ingrijpen is nog altijd de mores. Het gaat om regelrechte symptoombestrijding waar veel geld aan verdiend wordt, ten koste van vaak langdurig (dood)zieke mensen.

Wat ik nu schrijf kan vele patiënten schokken, boos maken zelfs. Het zij zo. Het is nu eenmaal mijn taak de helende kant van het verhaal aan te reiken. Zowel Colitis Ulcerosa als de ziekte van Crohn (en aanverwante aandoeningen) zijn namelijk te genezen. En dat gebeurt ook, zelfs in Nederland.

Oorzaken
We worden nooit zomaar ziek, zonder reden. Dit inzicht is van cruciaal belang. Om te kunnen helen, dien je dus te weten en te begrijpen wat er aan de hand is, wat de onderliggende redenen zijn.De 5 Biologische Natuurwetten (5BL) van Dr. Hamer reiken ons die kennis aan. Vergeet voeding, vergeet autoimmuunziekte, vergeet genetische aanleg, vergeet zwakke darmen, het heeft er oorzakelijk allemaal niets mee te maken.

Crohn en CU zijn precies dezelfde processen binnen 5BL. Het grote thema is onverteerbare ergernis. Bij dieren betekent dit dat er voedsel of een voedselbrok niet verteert kan worden. Bij mensen is de betekenis overdrachtelijk.

De ergernissen worden verooraakt door omstandigheden die voor de persoon onverteerbaar zijn, het lichaam laat dat zien. Veel voorkomende ergernissen in dit verband zijn langdurige gevoelens van machteloosheid, aangedaan onrecht, ernstig treiteren, steeds weer moeten vechten tegen iets of iemand. Het nare van Crohn en CU is dat ook de symptomen heel snel tot de ergernissen en irritaties zullen behoren. Dat maakt het er niet eenvoudiger op.

Voor de symptomen geldt: hoe lager in het maagdarmstelsel, hoe lelijker en gemener het conflict.

Significant Biological Special Programs (SBS of Hamers Kompas)
De Duitse arts dr. Ryke Geerd Hamer heeft ontdekt dat ziekten feitelijk genezingsprocessen zijn, met daarbinnen duidelijk afgebakende fasen. Zodra er sprake is van een diep ingrijpend conflict, wordt er steeds een specifiek programma afgedraaid, het SBS. De fasen binnen het SBS dienen allen doorlopen te worden. Gebeurt dat niet, dan zal men niet genezen. Indien er sprake is van een hangende genezing, dan blijft men rondcirkelen tussen twee fasen. De ziekte is dan chronisch.

Heel belangrijk om te beseffen: alle SBS-en verlopen synchroon op drie niveau’s: psyche, hersenen en orgaan. Ze kunnen dus altijd op meerdere niveau’s worden gediagnosticeerd en gecontroleerd. Zo zijn in de hersenen, in het aan het orgaan verbonden kiemblad (endoderm, oud mesoderm, nieuw mesoderm, ectoderm) concentrische cirkels zichtbaar. Het kleurverloop gaat van zwart (veel oedeem) naar wit (opgeruimd oedeem).

Biologisch nut
De reactie van het lichaam heeft altijd een biologisch nut. Het biologisch nut bij Crohn en CU is celtoename van het darmslijmvlies, zodat voedingsbrokken beter verteert en/of opgenomen kunnen worden. Het lichaam is dus aan het helpen het probleem op te lossen! Bizar zal je denken, lees verder!

De vijf deelfasen in SBS
1) Conflict Actieve fase (CA)
Aan het begin van de CA worden gebeurtenissen, situaties, overtuigingen, percepties et cetera, voeding voor het thema, waardoor het thema kan ontstaan. De psyche is hier aan het werk, we gaan denken. Er vindt dan een zogenaamde inslag plaats. En die inslag initieert fysieke veranderingen, in dit geval celopbouw van het darmslijmvlies. Het is een stressvolle fase die is gericht op overleven.

2) Conflictolysis (CL)
De Conflict Actieve fase eindigt in de Conflictolysis (CL). Het is de overgang van de stress fase naar de genezingsfase. Het conflict is dan vrijgegeven, in oplossing gekomen.

3) Post Conflictolysis A (PCL fase A)
De genezende fase bestaat uit twee delen (fase A en B) met precies in het midden een crisis. In fase A is er sprake van regeneratie met oedeemvorming.

4) Epileptische/epileptoïde crisis (EC)
Dit is vaak de heftigste fase in het hele Biologische Programma. Het bevindt zich precies tussen PCL-A en PCL-B. Het is een echte piek, hoog en kortdurend.

5) Post Conflictolysis B (PCL fase B)
Volgt direct na de EC. Het is onmogelijk in deze fase te belanden zonder de EC door te maken. Het is de afwerkende en opruimende fase. Alle cellen die gedurende het SBS zijn opgebouwd worden in deze fase weer netjes afgebroken, opgeruimd. Dat gebeurt door schimmels en/of TBC-bacteriën. En deze vrienden hebben voeding nodig om te functioneren. Zo leven schimmels van natuurlijke suikers en TBC-bacteriën van eiwitten. Zorg dus dat je die binnenkrijgt!

Hangende genezing
De genezigsfase is relatief kortdurend, het duurt beslist geen jaren. Indien klachten steeds terugkeren, dan is eenvoudigweg de oplossing niet volledig, compleet, er zijn nog sporen van inslagen of er is sprake van een hangende genezing. Bij een hangende genezing is het conflict niet opgelost, maar tijdelijk niet aanwezig.

Men kan zowel in de PCL-A als in de EC blijven hangen. Bij iedere chronische ziekte fluctueert de ernst van de symptomen. Gaat het een dag ‘beter’, dan is het conflict hoogstwaarschijnlijk geactiveerd. Door de ‘zucht van verlichting,’ omdat men minder last heeft, gaat het conflict weer over in oplossing en nemen de symptomen toe.

Sporen
Chronische klachten (en allergieën) zijn beide het gevolg van sporen. Bij iedere inslag wordt een fotografisch plaatje van de situatie op dat moment als cellulaire herinnering opgeslagen: de omgeving, wat men aan het doen was, wie erbij waren, het tijdstip, wat er werd gegeten, gehoord, geroken, gevoeld, et cetera. Wanneer het lichaam in aanraking komt met een aantal van die condities, kan het een waarschuwingssignaal geven in de vorm van een allergie, een huiduitslag, een emotie et cetera. Het lichaam waarschuwt je dat je mogelijk in gevaar verkeert.

Het grootste verschil tussen allergieën en chronische ziekten is de regelmaat waarmee men met een spoor in aanraking komt.

Chronische problemen ontstaan dus vaak indien men heel vaak in aanraking komt met sporen. Voordat het Hamers Kompas doorlopen is, is het spoor er weer. Zo kan ook een glutenallergie (zelfde thema als Crohn en CU) uitgroeien tot de ziekte van Crohn. als niet alleen gluten als spoor fungeren, maar ook een groot aantal andere voedingstoffen. Men kan dan bijna niets meer verdragen en men heeft constant darmproblemen. Omdat darmproblemen op zichzelf al onverteerbaar zijn, zorgen de symptomen voor eenzelfde conflict en zo ontstaat een vicieuze cirkel: de hangende genezing.


Vereenvoudigd SBS Colitis Ulcerosa
Thema
Lelijke, onverteerbare ergernis.

Stress fase
Celtoename van het darmslijmvlies.

Biologisch nut
Voedingsbrok beter kunnen verteren en/of opnemen.

Herstel fase
Normalisatie van de darmfunctie. Afbouw van de extra cellen door schimmels of TBC-bacteriën. De symptomen in deze fase zullen velen bekend voorkomen: extreme vermoeidheid, stinkend nachtzweet, koorts, helderrood bloed in de ontlasting, diarree.

EC
Rillingen, sterkte bloedingen, koliekpijnen.

Vereenvoudigd SBS ziekte van Crohn
Thema
Onverteerbare ergernis.

Stress fase
Celtoename van het darmslijmvlies.

Biologisch nut
Voedingsbrok beter kunnen verteren en/of opnemen.

Herstel fase
Normalisatie van de darmfunctie. Afbouw van de extra cellen door schimmels of TBC-bacteriën. De symptomen in deze fase zullen velen bekend voorkomen: vermoeidheid, stinkend nachtzweet, koorts, donker bloed in de ontlasting, diarree.

EC
Rillingen, sterkte bloedingen, darmkrampen (spasmen) en koliekpijnen indien de gladde darmspieren erbij zijn betrokken.


Jeetje, wat nu?
Je hebt bovenstaande gelezen, maar het wil nog niet erg landen. Logisch, het is waarschijnlijk je eerste kennismaking met 5BL, en 5BL is nu eenmaal niet zo eenvoudig. Bovendien heb je nog geen lezingen of zelfs workshops over deze biologische natuurwetten gevolgd, laat staan er boeken over gelezen.

Hopelijk krijg je langzaam maar zeker wel door, dat je geest je lichaam aanstuurt. Dat jouw denken over wat je hebt meegemaakt, meemaakt en gaat meemaken, een alles bepalende factor is in jouw geestelijk en fysiek welzijn.

De lezers zijn nu in drie groepen te verdelen:
1) Mensen die 5BL goed willen gaan doorgronden.
2) Mensen die er geen barst van geloven.
3) Twijfelaars.

Wat alle groepen beslist gemeen hebben is angst. Omdat ze niet goed begrijpen wat er gebeurt, omdat een huisarts of internist een heel ander verhaal vertelt, verzin het maar. Om volledig en definitief te helen, is het ontzettend belangrijk vrij te zijn van angst. Dat geldt trouwens ook voor de naasten. Vertrouw op je lichaam, vertrouw op het leven, vervang angst door liefde!

Groep 1
Je hebt een boodschap ontvangen. Ga die boodschap begrijpen, ga heel diep kijken waar je je allemaal aan ergert. Dat is bewustwording, innerlijke groei. Je gaat drie niveaus’s doorlopen:
1) Het proces, de SBS ofwel het Hamers Kompas. Je gaat de ergernissen elimineren.
2) Zien dat het thema voor jou een levensthema is.
3) Gooi het hele thema uit je leven. De grote boodschap: mens erger je niet!

Ga lekker aan de slag met 5BL; volg lezingen, workshops, bezoek relevante websites, je zal van de ene verbazing in de andere vallen!

Leesvoer: De kracht van de 5 biologische natuurwetten

Groep 2 en 3
Ongeloof en twijfel zullen slechts verminderen of weggenomen kunnen worden indien er op één of andere manier aangetoond kan worden dat een opvlammende Crohn of CU relatief eenvoudig, en bovendien snel, de kop ingedrukt kan worden. Daartoe stel ik een gereedschapskist ter beschikking. Ga ermee aan de slag en verbaas jezelf! Ik merk hierbij op dat, hoe effectief de aangereikte gereedschapskist ook zal blijken te zijn, het zal je niet kunnen ontslaan van de noodzaak het probleem bij de wortel aan te pakken.

Gereedschapskist
De instrumenten in deze gereedschapskist bevatten geen toelichting en oordeel. Vertrouw erop dat het voor je gaat werken, zoals het ook anderen onderweg naar heling heeft mogen helpen.

Medicatie
Vermijden:
– Articaïne houdende lokale verdoving
– Vaccinaties

De toepasselijke medicatie die reeds gebruikt wordt in rustig tempo afbouwen, uitsluitend in nauw overleg met je arts. Kies liefst voor een arts die beter thuis is in natuurgeneeskunde, bijvoorbeeld een antroposofisch arts.

Voeding
Tijdelijk vermijden (tenminste 4 weken):
– Tarweproducten
– Ei
– Geraffineerde suiker
– Glutenhoudende producten
– Knoflook
– Industriële zuivelproducten
– Biologische zuivelproducten

Tijdelijk introduceren (tenminste 4 weken):
– Start iedere ochtend met een vegetarisch ontbijt dat tenminste 2 flinke biologische bananen bevat.

– Drink door de dag heen, dagelijks tenminste 1 liter verse biologische gemberthee, zo heet als je het hebben kan.

Koop een biologische gemberwortel en rasp een goede theelepel vol. Doe dat in 1200ml water en kook dat licht gedurende 15-20 minuten, zonder deksel op de pan. Er zal ongeveer 900ml overblijven. Giet dat vervolgens door een zeef in bijvoorbeeld een thermoskan. Gember heeft een ‘bite’, en smaakt een tikkie scherp. Niet van schrikken, het is bijzonder vriendelijk voor maag en darmen, dat ga je merken!

– Drink dagelijks een lauw glas water met daarin een theelepel biologische honing opgelost. Doe dat op een lege maag, dus vóór het ontbijt of vóórdat je gaat slapen.

– Goede kans dat je (net als ik) te weinig water drinkt. Ga eens twee weken een vochtbalans bijhouden, daar ga je van schrikken. Tip: koop een waterkaraf en drink die dagelijks leeg, een mooi houvast.

– Verdiep je in voedende voeding en ga daarmee aan de slag!
De Natuurlijke Hygiëne
Levend voedsel!
Voedingsleer fysiek en mentaal

Het ‘specifieke koolhydraten dieet’
Je zal inmiddels door hebben dat juist dit dieet niet zo heel verstandig is….

Voedingssupplementen
Vitamine D3
– week 1-4: 4000IE per dag
– week 5-12: 2000IE per dag
– week 13+: 1000IE per dag
Indien de zon je voorziet van vitamine D3, dan uiteraard geen D suppletie nemen.

Aanvullend
Naast vitamine D3, zijn er nog een aantal supplementen die je onderweg extra kunnen ondersteunen, de belangrijkste zijn:
– EM-X Gold
– Gebufferde vitamine C
– Kurkuma Longa + zwarte peper
– L-Glutamine
– Omega-3 vetzuren (liefst plantaardig)
– Organische MSM
– Pre- en probiotica
– Specifieke spijsverteringsenzymen
– Zwarte bes (Ribes Nigrum)

Transformeer!
Hoe gezonder en natuurlijker je eet, hoe hoger je bewustzijnsniveau zal worden. En vice versa. Transformeer in je eigen tempo en alleen wanneer dat goed voelt voor je. Gezonder leven is ook regelmatig wandelen en werken in de natuur!

Bedank!
Je kan onderweg in je transformatie op een heel eenvoudige manier de invloed van belastende stoffen in voeding en drinken sterk reduceren. Zodra je iets eet of drinkt waarvan je vermoed dat er iets in zit dat niet helemaal gezond of natuurlijk is, bedank dan steeds voor al het goede dat erin zit. Doe dit ook steeds bij het innemen van medicijnen.

Opdracht
Schrijf jezelf een brief vanuit de toekomst. Vertel daarin jezelf hoe goed je het toen (lees NU) gedaan hebt, dat je met alles dat je hebt mogen leren en ervaren, de CU of Crohn uit je leven hebt gebannen, definitief, voorgoed. Beschijf hoe trots je op jezelf bent, beschrijf hoe dankbaar je ervoor bent, hoe happy en levenskrachtig je sindsdien bent! Doe dit met pen en papier, niet op de computer.

Dit is een oude ‘truuk’ van oude Sjamanen, het leunt op gedachtenkracht. Het werkt.

Bron: Deel Bewust


Vond u dit artikel interessant, leerzaam of leuk?

Wist u dat wij onlangs een nieuwe website hebben gelanceerd waar u gemakkelijk al het onafhankelijke nieuws kunt volgen van maar liefst 55 Nederlandse bronnen?

Klik hier om een kijkje te nemen! 


 Ook Interessant:

ad1-png

Hoe verhelp je Acne, eczeem en andere huidproblemen op een natuurlijke wijze Miljoenen mensen, ,kampen met huidproblemen als acne, eczeem, rosacea, en de beschikbare over de toonbank middelen die je kunt kopen via drogisterij en apotheek, maar [Lees Verder]

ad2-png
Neusholte problemen natuurlijk oplossen
Onze neus krijgt heel wat te verduren. Verstoppingen bij verkoudheid, of juist een loopneus. Ook zaken als hooikoorts zorgen voor neusproblemen en de middelen [Lees Verder...]
ad3-png
Last van migraine? Zo kom je er op natuurlijke wijze van af!
Al zo lang als ik mij kan herinneren heb ik last van migraine, en wat ik ook probeerde, niets hielp, ook de voorgeschreven medicatie van de huisarts niet. [Lees Verder...]
 

Zoals u wellicht weet doen de Social Media sites zoals Facebook en Twitter er alles aan om ons bereik tot een minimum te beperken! We zijn daarom meer dan ooit afhankelijk van uw support om het woord bij de mensen te krijgen.
Wanneer u bovenstaand artikel nuttig, interessant of leerzaam vond, like het dan en deel het overal waar u maar kunt!
Alvast heel hartelijk bedankt voor de support!