*** BELANGRIJKE MEDEDELING ***


Op 1 januari 2020 zijn we voor de verspreiding van onze artikelen overgestapt van Facebook naar Telegram. Dit houdt in dat nieuwe artikelen alleen nog worden verspreid via Telegram en niet meer via de Facebook Pagina(s).
Volgt u ons nog steeds op Facebook en wilt u nog steeds op de hoogte blijven van alle nieuwe artikelen, stap dan nu over op Telegram. Dat gaat als volgt:

Stap 1: Download de Telegram-app en ontvang onze artikelen zonder censuur rechtstreeks op uw telefoon of computer! Download de Telegram-app in de App Store of https://telegram.org
Stap 2: Word lid van het Health Bytes Telegram-kanaal via deze link! https://t.me/health_bytes
Meer weten: Waarom We zijn overgestapt - Waarom Telegram


Home Categorieën Overig Russell Blaylock: gezichtsmaskers vormen ernstige risico’s voor de gezonden

Met de komst van de zogenaamde COVID-19-pandemie hebben we een aantal medische praktijken gezien die weinig of geen wetenschappelijke ondersteuning hebben wat betreft het verminderen van de verspreiding van deze infectie. Een van deze maatregelen is het dragen van gezichtsmaskers, ofwel een chirurgisch masker, bandana of N95-ademhalingsmasker. Toen deze pandemie begon en we weinig wisten van het virus zelf of het epidemiologische gedrag ervan, werd aangenomen dat het zich in termen van verspreiding onder gemeenschappen zou gedragen, net als andere respiratoire virussen. Na intensieve bestudering van dit virus en zijn gedrag heeft zich weinig voorgedaan om deze perceptie te veranderen.

Dit is een beetje een ongewoon virus omdat voor de overgrote meerderheid van de mensen die door het virus zijn besmet, men geen ziekte (asymptomatisch) of heel weinig ziekte ervaart. Slechts een zeer klein aantal mensen loopt het risico op een mogelijk ernstig resultaat van de infectie – voornamelijk degenen met onderliggende ernstige medische aandoeningen in combinatie met gevorderde leeftijd en kwetsbaarheid, mensen met immuungecompromitteerde aandoeningen en verpleeghuispatiënten aan het einde van hun leven. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het behandelprotocol dat door het Centrum voor ziektebestrijding en -preventie (CDC) aan de behandelende artsen is afgegeven, met name intubatie en gebruik van een beademingsapparaat, mogelijk heeft bijgedragen aan het hoge sterftecijfer bij deze geselecteerde personen.

Wat betreft de wetenschappelijke ondersteuning voor het gebruik van een gezichtsmasker, concludeerde een recent zorgvuldig onderzoek van de literatuur, waarin 17 van de beste studies werden geanalyseerd, dat “geen van de studies een sluitende relatie aantoonde tussen het gebruik van een masker / ademhalingsapparaat en bescherming tegen influenza-infectie. “1 Houd er rekening mee dat er geen studies zijn uitgevoerd om aan te tonen dat een stoffen masker of het N95-masker enig effect heeft op de overdracht van het COVID-19-virus. Alle aanbevelingen moeten daarom worden gebaseerd op onderzoeken naar de overdracht van het influenzavirus. En, zoals u hebt gezien, is er geen sluitend bewijs voor hun efficiëntie bij het beheersen van de overdracht van griepvirus.

Het is ook leerzaam om te weten dat de CDC tot voor kort niet adviseerde om een gezichtsmasker of een andere soort bedekking te dragen, tenzij bekend was dat een persoon besmet was, dat wil zeggen tot voor kort. Niet-geïnfecteerde mensen hoeven geen masker te dragen. Als iemand tbc heeft, laten we hem een masker dragen, niet de hele gemeenschap van niet-geïnfecteerden. De aanbevelingen van de CDC en de WHO zijn niet gebaseerd op onderzoeken naar dit virus en zijn nooit gebruikt om een andere pandemie of epidemie in de geschiedenis in te dammen.

Nu we hebben vastgesteld dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat het dragen van een gezichtsmasker ter preventie noodzakelijk is, zijn er dan gevaren voor het dragen van een gezichtsmasker, vooral voor lange periodes? Verschillende studies hebben inderdaad aanzienlijke problemen gevonden bij het dragen van een dergelijk masker. Dit kan variëren van hoofdpijn tot verhoogde luchtwegweerstand, ophoping van kooldioxide tot hypoxie, tot ernstige levensbedreigende complicaties.

Er is een verschil tussen het N95-ademhalingsmasker en het chirurgische masker (stoffen of papieren masker) in termen van bijwerkingen. Het N95-masker, dat 95% van de deeltjes met een mediane diameter> 0,3 µm2 filtert, omdat het de ademhaling (ademhaling) in grotere mate schaadt dan een zacht masker, en wordt vaker geassocieerd met hoofdpijn. In een dergelijk onderzoek onderzochten onderzoekers 212 gezondheidswerkers (47 mannen en 165 vrouwen) naar de aanwezigheid van hoofdpijn met N95-maskergebruik, de duur van de hoofdpijn, het soort hoofdpijn en of de persoon reeds bestaande hoofdpijn had.2

Ze ontdekten dat ongeveer een derde van de werknemers hoofdpijn kreeg bij gebruik van het masker, de meesten hadden reeds bestaande hoofdpijn die verergerde door het dragen van het masker en 60% had pijnstillers nodig voor verlichting. Wat betreft de oorzaak van de hoofdpijn, terwijl riemen en druk van het masker oorzakelijk kunnen zijn, wijst het grootste deel van het bewijs op hypoxie en / of hypercapnie als oorzaak. Dat wil zeggen een verlaging van de bloedoxygenatie (hypoxie) of een verhoging van het bloed C02 (hypercapnie). Het is bekend dat het N95-masker, als het uren wordt gedragen, de bloedoxygenatie met wel 20% kan verminderen, wat kan leiden tot bewustzijnsverlies, zoals gebeurde met de ongelukkige man die alleen rondreed in zijn auto met een N95-masker, waardoor hij flauw viel en zijn auto te crashte en daarbij verwondingen opliep. Ik ben er zeker van dat we verschillende gevallen hebben van oudere personen of van iemand met een slechte longfunctie die flauwvalt en hun hoofd stoot. Dit kan natuurlijk tot de dood leiden.

Uit een recenter onderzoek onder 159 gezondheidswerkers in de leeftijd van 21 tot 35 jaar bleek dat 81% hoofdpijn kreeg door het dragen van een gezichtsmasker.3 Sommigen hadden reeds bestaande hoofdpijn die door de maskers werd veroorzaakt. Ze hadden allemaal het gevoel dat de hoofdpijn hun werkprestaties beïnvloedde.

Helaas vertelt niemand de kwetsbare ouderen en mensen met longaandoeningen, zoals COPD, emfyseem of longfibrose, van deze gevaren bij het dragen van een gezichtsmasker van welke aard dan ook – wat een ernstige verslechtering van de longfunctie kan veroorzaken. Dit omvat ook longkankerpatiënten en mensen die een longoperatie hebben ondergaan, vooral met gedeeltelijke resectie of zelfs het verwijderen van een hele long.

Hoewel de meesten het erover eens zijn dat het N95-masker aanzienlijke hypoxie en hypercapnie kan veroorzaken, vond een andere studie van chirurgische maskers ook een significante verlaging van de zuurstof in het bloed. In deze studie onderzochten onderzoekers de bloedzuurstofniveaus bij 53 chirurgen met behulp van een oximeter. Ze maten bloedoxygenatie vóór de operatie en aan het einde van de operaties.4 De onderzoekers ontdekten dat het masker de zuurstofconcentratie in het bloed (pa02) aanzienlijk verminderde. Hoe langer het masker wordt gedragen, hoe meer zuurstof in het bloed daalt.

Het belang van deze bevindingen is dat een daling van het zuurstofgehalte (hypoxie) gepaard gaat met een verminderde immuniteit. Studies hebben aangetoond dat hypoxie het type hoofdimmuuncellen kan remmen dat wordt gebruikt om virale infecties te bestrijden, de CD4 + T-lymfocyten. Dit komt omdat de hypoxie het niveau verhoogt van een stof die hypoxie-induceerbare factor-1 (HIF-1) wordt genoemd, die T-lymfocyten remt en een krachtige immuunremmercel genaamd de Tregs stimuleert. Dit zet de weg voor het oplopen van een infectie, inclusief COVID-19 open, en maakt de gevolgen van die infectie veel ernstiger. In wezen kan uw masker u heel goed een verhoogd risico op infecties geven en zo ja, met een veel slechtere uitkomst.5,6,7

Mensen met kanker, vooral als de kanker is uitgezaaid, lopen een groter risico op langdurige hypoxie omdat de kanker het beste groeit in een micro-omgeving met weinig zuurstof. Lage zuurstof bevordert ook ontstekingen die de groei, invasie en verspreiding van kankers kunnen bevorderen.8,9 Herhaalde episodes van hypoxie zijn voorgesteld als een belangrijke factor bij atherosclerose en verhogen dus alle cardiovasculaire (hartaanvallen) en cerebrovasculaire (beroertes) ziekten.10

Er is nog een ander gevaar als u deze maskers dagelijks draagt, vooral als ze meerdere uren worden gedragen. Wanneer een persoon is geïnfecteerd met een respiratoir virus, zal hij bij elke ademhaling een deel van het virus uitstoten. Als ze een masker dragen, vooral een N95-masker of een ander nauwsluitend masker, zullen ze de virussen voortdurend opnieuw inademen, waardoor de concentratie van het virus in de longen en de neusgangen toeneemt. We weten dat mensen met de ergste reacties op het coronavirus al vroeg de hoogste concentraties van het virus hebben. En dit leidt tot de dodelijke cytokinestorm in een geselecteerd aantal.

Het wordt nog angstaanjagender. Nieuwer bewijs suggereert dat het virus in sommige gevallen de hersenen kan binnendringen.11,12 In de meeste gevallen komt het virus de hersenen binnen via de reukzenuwen (geurzenuwen), die rechtstreeks in verbinding staan met het hersengebied dat te maken heeft met recent geheugen en geheugen consolidatie. Door een masker te dragen, kunnen de uitgeademde virussen niet ontsnappen en concentreren ze zich in de neusholtes, dringen ze de reukzenuwen binnen en reizen ze de hersenen in.

Uit deze beoordeling blijkt dat er onvoldoende bewijs is dat het dragen van een masker van welke aard dan ook een aanzienlijke impact kan hebben bij het voorkomen van de verspreiding van dit virus. Het feit dat dit virus een relatief goedaardige infectie is voor de overgrote meerderheid van de bevolking en dat het grootste deel van de risicogroep ook overleeft, vanuit een infectieziekte en epidemiologisch standpunt, door het virus door de gezondere populatie te laten verspreiden, zullen we vrij snel kudde- immuniteit bereiken, waardoor deze pandemie snel wordt beëindigd en een terugkeer volgende winter wordt voorkomen. Gedurende deze tijd moeten we de risicopopulatie beschermen door nauw contact te vermijden, hun immuniteit te versterken met verbindingen die de cellulaire immuniteit versterken en in het algemeen voor hen zorgen.

Men moet degenen die ervoor hebben gekozen geen masker te dragen niet aanvallen en beledigen, omdat deze studies suggereren dat dit de verstandige keuze is om te maken.

Bronnen:

 1. bin-Reza F et al. The use of mask and respirators to prevent transmission of influenza: A systematic review of the scientific evidence. Resp Viruses 2012;6(4):257-67.
 2. Zhu JH et al. Effects of long-duration wearing of N95 respirator and surgical facemask: a pilot study. J Lung Pulm Resp Res 2014:4:97-100.
 3. Ong JJY et al. Headaches associated with personal protective equipment- A cross-sectional study among frontline healthcare workers during COVID-19. Headache 2020;60(5):864-877.
 4. Bader A et al. Preliminary report on surgical mask induced deoxygenation during major surgery. Neurocirugia 2008;19:12-126.
 5. Shehade H et al. Cutting edge: Hypoxia-Inducible Factor-1 negatively regulates Th1 function. J Immunol 2015;195:1372-1376.
 6. Westendorf AM et al. Hypoxia enhances immunosuppression by inhibiting CD4+ effector T cell function and promoting Treg activity. Cell Physiol Biochem 2017;41:1271-84.
 7. Sceneay J et al. Hypoxia-driven immunosuppression contributes to the pre-metastatic niche. Oncoimmunology 2013;2:1 e22355.
 8. Blaylock RL. Immunoexcitatory mechanisms in glioma proliferation, invasion and occasional metastasis. Surg Neurol Inter 2013;4:15.
 9. Aggarwal BB. Nucler factor-kappaB: The enemy within. Cancer Cell 2004;6:203-208.
 10. Savransky V et al. Chronic intermittent hypoxia induces atherosclerosis. Am J Resp Crit Care Med 2007;175:1290-1297.
 11. Baig AM et al. Evidence of the COVID-19 virus targeting the CNS: Tissue distribution, host-virus interaction, and proposed neurotropic mechanisms. ACS Chem Neurosci 2020;11:7:995-998.
 12. Wu Y et al. Nervous system involvement after infection with COVID-19 and other coronaviruses. Brain Behavior, and Immunity, In press.
 13. Perlman S et al. Spread of a neurotropic murine coronavirus into the CNS via the trigeminal and olfactory nerves. Virology 1989;170:556-560.

 


Vond u dit artikel interessant, leerzaam of leuk?

Wist u dat wij onlangs een nieuwe website hebben gelanceerd waar u gemakkelijk al het onafhankelijke nieuws kunt volgen van maar liefst 55 Nederlandse bronnen?

Klik hier om een kijkje te nemen! 


 Ook Interessant:

ad1-png

Hoe verhelp je Acne, eczeem en andere huidproblemen op een natuurlijke wijze Miljoenen mensen, ,kampen met huidproblemen als acne, eczeem, rosacea, en de beschikbare over de toonbank middelen die je kunt kopen via drogisterij en apotheek, maar [Lees Verder]

ad2-png
Neusholte problemen natuurlijk oplossen
Onze neus krijgt heel wat te verduren. Verstoppingen bij verkoudheid, of juist een loopneus. Ook zaken als hooikoorts zorgen voor neusproblemen en de middelen [Lees Verder...]
ad3-png
Last van migraine? Zo kom je er op natuurlijke wijze van af!
Al zo lang als ik mij kan herinneren heb ik last van migraine, en wat ik ook probeerde, niets hielp, ook de voorgeschreven medicatie van de huisarts niet. [Lees Verder...]
 

Zoals u wellicht weet doen de Social Media sites zoals Facebook en Twitter er alles aan om ons bereik tot een minimum te beperken! We zijn daarom meer dan ooit afhankelijk van uw support om het woord bij de mensen te krijgen.
Wanneer u bovenstaand artikel nuttig, interessant of leerzaam vond, like het dan en deel het overal waar u maar kunt!
Alvast heel hartelijk bedankt voor de support!