Home Categorieën Natuurlijk Gezonde slaapgewoonten halveren het risico op hartfalen

*** BELANGRIJKE MEDEDELING ***


Met de extreem toenemende censuur op Facebook, Twitter en de andere Big Tech Social media platformen hebben wij besloten zelf het heft in handen te nemen!
Wilt u wel alle mogelijkheden van Facebook maar niet de manipulatie en censuur?
Kom dan naar URUBIN SOCIAL ons eigen social netwerk zonder censuur, data verzameling of andere manipulatie alleen Social Media zoals deze hoort te zijn


Door kleine veranderingen aan te brengen om een gezonde slaap te bevorderen, kunt u uw gezondheid en levensduur drastisch verbeteren, wat onder meer kan leiden tot een 42% lager risico op hartfalen

Er is groeiend onderzoek dat slaapgewoonten koppelt aan de gezondheid van het hart. Een gezond slaappatroon voor de meeste mensen, althans in termen van hartgezondheid, betekent zeven tot negen uur slaap, weinig of geen slapeloosheid, geen snurken, vroeg opstaan en weinig of geen slaperigheid overdag.

Britse onderzoekers bestudeerden 408.802 deelnemers in de leeftijd van 37 tot 73 jaar en degenen met het gezondste slaappatroon hadden in het algemeen 42% minder risico op hartfalen. Het risico op hartfalen daalde bij vroege vogels met 8%, 7- tot 8-urenslapers met 12%, zeldzame slapelozen met 17% en niet-frequente nappers met 34%. [I]

In een andere meta-analyse van 474.684 patiënten was het slapen van minder dan zes uur of meer dan acht uur gekoppeld aan een hoger risico op het ontwikkelen van of overlijden aan coronaire hartziekte en beroerte, maar degenen die meer dan acht uur sliepen, hadden ook een hoger risico op hart- en vaatziekten. [ii]

Een of twee keer per week dutten hielp in feite het risico op hart- en vaatziekten met 48% te verminderen in een steekproef van 3.462 Zwitserse proefpersonen, maar de voordelen namen af met frequente dutjes. [Iii] Meta-analyse van 313.651 deelnemers meldde dat mensen die meer sliepen of langere dutjes deden dan een uur hadden een 30% groter risico op overlijden door alle oorzaken en 34% meer kans op hart- en vaatziekten in vergelijking met degenen die geen dutjes deden. [iv]

In hun onderzoek onder 935 vrouwen met diabetes waren lang en kort slapen en snurken biomarkers voor hart- en vaatziekten. [V]

Voordelen van slaap

Een goede nachtrust is voor velen een ongrijpbaar doel, maar mensen leven het langst als ze zeven tot acht uur per nacht slapen. [Vi] Slaap is herstellend en noodzakelijk voor de functionele processen van je lichaam. [Vii]

Het behouden van een goede slaapkwaliteit, in ieder geval op jonge volwassen leeftijd en middelbare leeftijd, bevordert een beter cognitief functioneren en dient ter bescherming tegen leeftijdsgerelateerde cognitieve achteruitgang. [Viii], [ix], [x] Slaap, die lang over het hoofd werd gezien, wordt nu erkend als de “Derde pijler” van een goede gezondheid na voeding en lichaamsbeweging. [Xi]

Slechte gevolgen voor de slaap

Slaapstoornissen zijn in verband gebracht met metabole, psychiatrische en neurodegeneratieve aandoeningen. Slaapapneu, [xii] slapeloosheid, dementie en het rustelozebenensyndroom verstoren vaak de slaap. Slecht slapen verergert zwaarlijvigheid, [xiii] diabetes, ontstekingen, [xiv] depressie, de ziekte van Parkinson en de ziekte van Alzheimer. [Xv]

In een longitudinaal onderzoek onder 8992 mensen tussen de 32 en 86 jaar, ontdekten wetenschappers dat vijf uur of minder slapen verband hield met het risico op diabetes en dat obesitas en hoge bloeddruk beide als bemiddelaars van deze relatie werkten. [Xvi]

In een onderzoek onder 1.666 mannen en 2.329 vrouwen van 20 jaar of ouder, hadden vrouwen met zowel een korte – minder dan vijf uur – als een lange slaap van acht uur of meer een slechtere lipidenprofiel, terwijl alleen mannen die lange slapers waren een cholesterol-disbalans hadden. [Xvii ] Meer dan een uur dutten overdag ging gepaard met een groter risico op sterfte door alle oorzaken vergeleken met niet-dutters in een overzicht van zeven onderzoeken met 98.163 Chinese deelnemers. [Xviii]

Slaap heeft ook invloed op uw werk, leven en gezondheid. In een onderzoek onder 11.698 werknemers hadden mensen met slaapstoornissen meer ziekteverzuim, lagere scores op de werkprestaties en hogere kosten voor gezondheidszorg. [Xix] Gebrek aan slaap vermindert de aandacht en het geheugen, verhoogt de negatieve emoties en belemmert het leren. [Xx]

Zeven tips voor gezonder slapen

1. Acupressuur

In een onderzoek onder 36 deelnemers met een gemiddelde leeftijd van 32 jaar, verhoogden degenen die acupressuur gebruikten de slaapkwaliteitsscores met 26%. [Xxi] Zowel de slaapkwaliteit als de kwaliteit van leven werden verbeterd met acupressuur in onderzoek onder 62 verpleeghuisbewoners. [Xxii] In een uitgebreide beoordeling, acupressuur verbeterde de slaapkwaliteit aanzienlijk. [xxiii]

2. Aromatherapie

In een meta-analyse van 12 onderzoeken verbeterde aromatherapie de slaapkwaliteit effectief. [Xxiv] Lavendelolie hielp bij slapeloosheid en slaapkwaliteit. [Xxv] Lavendelaromatherapie verhoogde de slaapkwaliteit en kwaliteit van leven in een onderzoek onder 57 vrouwen in de menopauze met slaapgebrek. [xxvi] In een proef met 15 gezonde Japanse studenten veroorzaakte lavendel minder slaperigheid bij het ontwaken in vergelijking met geen lavendel. [xxvii]

Drie groepen van 120 kankerpatiënten kregen lavendel, pepermunt of een placebo en de etherische oliegroepen hadden hogere slaapkwaliteitsscores dan de controlegroep. [Xxviii] Behandeling met kamille verbeterde de slaapkwaliteit en algemene angststoornissen significant. [Xxix]

3. Melatonine

Het gebruik van melatonine verkortte de tijd om in slaap te vallen en verlengde de totale slaaptijd in een analyse van 205 patiënten, en wordt aanbevolen voor secundaire slaapstoornissen veroorzaakt door depressie, schildklierproblemen, beroerte, artritis of astma. [Xxx] Meta-analyse van vijf onderzoeken met 91 volwassenen en vier onderzoeken met 226 kinderen toonden aan dat behandeling met melatonine het vermogen van het lichaam om het slaap-waakritme opnieuw af te stemmen verbeterde en de tijd om in slaap te vallen verkortte. [Xxxi]

4. Yoga / lichaamsbeweging

Negentien onderzoeken onder 1.832 deelnemers werden meta-analyses uitgevoerd, waaruit bleek dat yoga de slaap in het algemeen significant verbeterde. [Xxxii] In een onderzoek onder 413 niet-oefeningen of niet-mediteerders verbeterde lichaamsbeweging de slaapkwaliteit aanzienlijk en verminderde meditatie de slaperigheid overdag. [Xxxiii] Bij 43 volwassenen leeftijd 56 tot 73 jaar met matige slaapklachten, matige lichaamsbeweging verhoogde kwaliteit van slaapscores. [xxxiv] Tai chi verbeterde ook de slaapkwaliteit. [xxxv], [xxxvi]

5. Cannabidiol (CBD) olie

Bij vier Parkinsonpatiënten met slaapstoornissen verbeterde CBD-olie de slaapkwaliteit aanzienlijk. [Xxxvii] De CBD-groep ervoer minder pijn en betere slaapresultaten in een onderzoek onder 63 multiple sclerosepatiënten. [Xxxviii] In een uitgebreide analyse van cannabinoïden, positieve resultaten voor ontstekingen, pijn, slaapstoornissen en neurologische en psychiatrische aandoeningen werden gerapporteerd. [xxxix]

6. Ontspanning / meditatie

Ontspanning leverde verbeteringen op in slaapkwaliteitsbeoordelingen en verbeteringen van 20 tot 30 minuten in zelfgerapporteerde latentie bij het begin van de slaap, de waaktijd na het begin van de slaap en de totale slaaptijd. [Xl] Mindfulness-meditatie verminderde effectief slapeloosheid. [Xli]

7. Elimineer blauw licht

In een onderzoek onder 22 deelnemers verminderde het gebruik van apparaten met blauw licht twee uur voor het slapengaan de slaperigheid en prestaties aanzienlijk. Het gebruik van blauw licht verlengde de tijd tot het begin van melatonine met 50%, wat een negatieve invloed had op de algehele slaapkwaliteit. [Xlii] Blootstelling aan smartphones, tvś of tablets kan slaapstoornissen, hoofdpijn en hartslagvariaties veroorzaken. [Xliii], [xliv]

In een onderzoek onder 28 mensen hadden mensen met slaapproblemen laat circadiane ritmes, langzame opbouw van slaapbehoefte en verhoogde circadiane gevoeligheid voor blauw licht. [Xlv] In een onderzoek onder 30 gezonde jonge deelnemers, twee uur intens blauw avondlicht bij 6500K deed de slaapregulatie en -kwaliteit pijn. [xlvi]

Bronnen:

[i] Xiang Li, Qiaochu Xue, Mengying Wang, Tao Zhou, Hao Ma, Yoriko Heianza, and Lu Qi. Adherence to a Healthy Sleep Pattern and Incident Heart Failure: A Prospective Study of 408802 UK Biobank Participants. Circulation, American Heart Association, https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.050792, PMID: 33190528

[ii] Francesco P. Cappuccio, Daniel Cooper, Lanfranco D’Elia, Pasquale Strazzullo, Michelle A. Miller, Sleep duration predicts cardiovascular outcomes: a systematic review and meta-analysis of prospective studiesEuropean Heart Journal, 32, 12, June 2011: 1484–1492, doi. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehr007

[iii] Häusler N, Haba-Rubio J, Heinzer R, & Marques-Vidal, P. Association of napping with incident cardiovascular events in a prospective cohort studyHeart 2019; 105:1793-1798.

[iv] Zhe Pan. Long naps may be bad for health. Presentation at the European Society of Cardiology. (2020, August 26). Reported in ScienceDaily. Retrieved December 15, 2020 from www.sciencedaily.com/releases/2020/08/200826083021.htm

[v] Williams CJ, Hu FB, Patel SR, Mantzoros CS. Sleep duration and snoring in relation to biomarkers of cardiovascular disease risk among women with type 2 diabetesDiabetes Care. 2007 May;30(5):1233-40. doi: 10.2337/dc06-2107. Epub 2007 Feb 23. PMID: 17322482.

[vi] Kirsten Weir (2017. The power of restorative sleep: New research uncovers the connections between sleeping well and staying healthy as we age. Monitor on Psychology, October, 48(9), 38.

[vii] Akerstedt T, Nilsson PM. Sleep as restitution: an introductionJ Intern Med. 2003 Jul;254(1):6-12. doi: 10.1046/j.1365-2796.2003.01195.x. PMID: 12823638.

[viii] Mander BA, Marks SM, Vogel JW, Rao V, Lu B, Saletin JM, Ancoli-Israel S, Jagust WJ, Walker MP. β-amyloid disrupts human NREM slow waves and related hippocampus-dependent memory consolidation. Nat Neurosci. 2015 Jul;18(7):1051-7. doi: 10.1038/nn.4035. Epub 2015 Jun 1. PMID: 26030850; PMCID: PMC4482795.

[ix] Mander Bryce A. Local Sleep and Alzheimer’s Disease Pathophysiology. Frontiers in Neuroscience, 2020, 14: 1008. doi. 10.3389/fnins.2020.525970

[x] Mander, B.A., Winer, J.R., Walker, M.P. Sleep and human aging. Neuron 2017 94(1)19-36. PMCID: 28384471, doi.10.1016/j.neuron.2017.02.004, PMID: 28384471

[xi] Healthy Sleep Med Harvard, Healthy. https://healthysleep.med.harvard.edu/healthy/about#:~:text=It%20is%20based%20on%20the,the%20three%20pillars%20of%20health.

[xii] Grandner MA, Alfonso-Miller P, Fernandez-Mendoza J, Shetty S, Shenoy S, Combs D. Sleep: important considerations for the prevention of cardiovascular disease. Curr Opin Cardiol. 2016 Sep;31(5):551-65. doi: 10.1097/HCO.0000000000000324. PMID: 27467177; PMCID: PMC5056590.

[xiii] Spiegel K, Tasali E, Leproult R, Van EEffects of poor and short sleep on glucose metabolism and obesity riskNat Rev Endocrinol. 2009 May;5(5):253-61. doi: 10.1038/nrendo.2009.23. PMID: 19444258; PMCID: PMC4457292.

[xiv] Michelle A. Miller and Francesco P. Cappuccio, Inflammation, Sleep, Obesity and Cardiovascular DiseaseCurrent Vascular Pharmacology, 2007, 5: 93-102. doi. https://doi.org/10.2174/157016107780368280

[xv] William J. Joiner. The Neurobiological Basis of Sleep and Sleep Disorders. Physiology 2018 33:5, 317-327. doi. https://doi.org/10.1152/physiol.00013.2018

[xvi] James E. Gangwisch, Steven B. Heymsfield, Bernadette Boden-Albala,, Ruud M. Buijs, Felix Kreier, Thomas G. Pickering, Andrew G. Rundle, Gary K. Zammit, Dolores Malaspina. Sleep Duration as a Risk Factor for Diabetes Incidence in a Large US SampleSleep, Volume 30, Issue 12, December 2007, Pages 1667–1673, doi. https://doi.org/10.1093/sleep/30.12.1667

[xvii] Kaneita Y, Uchiyama M, Yoshiike N, Ohida T. Associations of usual sleep duration with serum lipid and lipoprotein levels. Sleep. 2008 May;31(5):645-52. doi: 10.1093/sleep/31.5.645. PMID: 18517035; PMCID: PMC2398756.

[xviii] Liu X, Zhang Q, Shang X. Meta-analysis of self-reported daytime napping and risk of cardiovascular or all-cause mortality. Med Sci Monit. 2015 May 4;21:1269-75. doi: 10.12659/MSM.893186. PMID: 25937468; PMCID: PMC4431364.

[xix] Hui SK, Grandner MA. Trouble Sleeping Associated With Lower Work Performance and Greater Health Care Costs: Longitudinal Data From Kansas State Employee Wellness ProgramJ Occup Environ Med. 2015 Oct;57(10):1031-8. doi: 10.1097/JOM.0000000000000534. PMID: 26461857; PMCID: PMC4610176.

[xx] Krause AJ, Simon EB, Mander BA, Greer SM, Saletin JM, Goldstein-Piekarski AN, Walker MP. The sleep-deprived human brain. Nat Rev Neurosci. 2017 Jul;18(7):404-418. doi: 10.1038/nrn.2017.55. Epub 2017 May 18. PMID: 28515433; PMCID: PMC6143346.

[xxi] Ke-Hsin Chueh, Chia-Chuan Chang, Mei-Ling Yeh. Effects of Auricular Acupressure on Sleep Quality, Anxiety, and Depressed Mood in RN-BSN Students With Sleep Disturbance. J Nurs Res. 2018 Feb ;26(1):10-17. PMID: 29315203

[xxii] Fu-Chih Lai, I-Hui Chen, Pao-Ju Chen, I-Ju Chen, Hui-Wen Chien, Chih-Fen Yuan. Acupressure, Sleep, and Quality of Life in Institutionalized Older Adults: A Randomized Controlled Trial. J Am Geriatr Soc. 2017 Feb 2. Epub 2017 Feb 2. PMID: 28152177

[xxiii] Nant Thin Hmwe, Pathmawathi Subramaniam, Li Ping Tan. Effectiveness of Acupressure in Promoting Sleep Quality: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. Holist Nurs Pract. 2016 Sep-Oct;30(5):283-93. PMID: 27501211

[xxiv] Hwang E, Shin S. The effects of aromatherapy on sleep improvement: a systematic literature review and meta-analysisJ Altern Complement Med. 2015 Feb;21(2):61-8. doi: 10.1089/acm.2014.0113. Epub 2015 Jan 13. PMID: 25584799.

[xxv] Koulivand, P. H., Khaleghi Ghadiri, M., & Gorji, A. (2013). Lavender and the nervous system. Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2013, 681304. https://www.hindawi.com/journals/ecam/2013/681304/

[xxvi] Gürler M, Kızılırmak A, Baser M. The Effect of Aromatherapy on Sleep and Quality of Life in Menopausal Women with Sleeping Problems: A Non-Randomized, Placebo-Controlled Trial. Complement Med Res. 2020;27(6):421-430. English. doi: 10.1159/000507751. Epub 2020 Jun 9. PMID: 32516765.

[xxvii] Hirokawa K, Nishimoto T, Taniguchi T. Effects of Lavender Aroma on Sleep Quality in Healthy Japanese StudentsPerceptual and Motor Skills. 2012;114(1):111-122. doi:10.2466/13.15.PMS.114.1.111-122, PMID: 22582680

[xxviii] Hamzeh S, Safari-Faramani R, Khatony A. Effects of Aromatherapy with Lavender and Peppermint Essential Oils on the Sleep Quality of Cancer Patients: A Randomized Controlled Trial. Evid Based Complement Alternat Med. 2020 Mar 25;2020:7480204. doi: 10.1155/2020/7480204. PMID: 32308715; PMCID: PMC7132346.

[xxix] Hieu TH, Dibas M, Surya Dila KA, Sherif NA, Hashmi MU, Mahmoud M, Trang NTT, Abdullah L, Nghia TLB, Y MN, Hirayama K, Huy NT. Therapeutic efficacy and safety of chamomile for state anxiety, generalized anxiety disorder, insomnia, and sleep quality: A systematic review and meta-analysis of randomized trials and quasi-randomized trials. Phytother Res. 2019 Jun;33(6):1604-1615. doi: 10.1002/ptr.6349. Epub 2019 Apr 21. PMID: 31006899

[xxx] Li T, Jiang S, Han M, Yang Z, Lv J, Deng C, Reiter RJ, Yang Y. Exogenous melatonin as a treatment for secondary sleep disorders: A systematic review and meta-analysisFront Neuroendocrinol. 2019 Jan;52:22-28. doi: 10.1016/j.yfrne.2018.06.004. Epub 2018 Jun 15. PMID: 29908879.

[xxxi] van Geijlswijk IM, Korzilius HP, Smits MG. The use of exogenous melatonin in delayed sleep phase disorder: a meta-analysis. Sleep. 2010 Dec;33(12):1605-14. doi: 10.1093/sleep/33.12.1605. PMID: 21120122; PMCID: PMC2982730.

[xxxii] Wang WL, Chen KH, Pan YC, Yang SN, Chan YY. The effect of yoga on sleep quality and insomnia in women with sleep problems: a systematic review and meta-analysis. BMC Psychiatry. 2020 May 1;20(1):195. doi: 10.1186/s12888-020-02566-4. PMID: 32357858; PMCID: PMC7193366.

[xxxiii] Bruce Barrett, Christine M Harden, Roger L Brown, Christopher L Coe, Michael R Irwin. Mindfulness meditation and exercise both improve sleep quality: Secondary analysis of a randomized controlled trial of community dwelling adults. Sleep Health. 2020 May 22. Epub 2020 May 22. PMID: 32448712

[xxxiv] A C King, R F Oman, G S Brassington, D L Bliwise, W L Haskell. Moderate-intensity exercise and self-rated quality of sleep in older adults. A randomized controlled trial. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2009 Dec 14. PMID: 8980207

[xxxv] Aileen Wk Chan, Doris Sf Yu, K C Choi, Diana Tf Lee, Janet Wh Sit, Helen Yl Chan. Tai chi qigong as a means to improve night-time sleep quality among older adults with cognitive impairment: a pilot randomized controlled trial. Clin Interv Aging. 2016 ;11:1277-1286. Epub 2016 Sep 16. PMID: 27698557

[xxxvi] Fuzhong Li, K John Fisher, Peter Harmer, Dainis Irbe, Robert G Tearse, Cheryl Weimer. Tai chi and self-rated quality of sleep and daytime sleepiness in older adults: a randomized controlled trial. J Am Geriatr Soc. 2004 Jun;52(6):892-900. PMID: 15161452

[xxxvii] M H N Chagas, A L Eckeli, A W Zuardi, M A Pena-Pereira, M A Sobreira-Neto, E T Sobreira, M R Camilo, M Bergamaschi, C H Schenck, J E C Hallak, V Tumas, J A S Crippa. Cannabidiol can improve complex sleep-related behaviours associated with rapid eye movement sleep behaviour disorder in Parkinson’s disease patients: a case series. J Clin Pharm Ther. 2014 Oct ;39(5):564-6. Epub 2014 May 21. PMID: 24845114

[xxxviii] David J Rog, Turo J Nurmikko, Tim Friede, Carolyn A Young. Randomized, controlled trial of cannabis-based medicine in central pain in multiple sclerosis. Neurology. 2005 Sep 27;65(6):812-9. PMID: 16186518

[xxxix] Sara Anna Bonini, Marika Premoli, Simone Tambaro, Amit Kumar, Giuseppina Maccarinelli, Maurizio Memo, Andrea Mastinu. Cannabis sativa: A comprehensive ethnopharmacological review of a medicinal plant with a long history. J Ethnopharmacol. 2018 Dec 5 ;227:300-315. Epub 2018 Sep 8. PMID: 30205181

[xl] Morin CM, Bootzin RR, Buysse DJ, Edinger JD, Espie CA, Lichstein KLPsychological and behavioral treatment of insomnia:update of the recent evidence (1998-2004). Sleep. 2006 Nov;29(11):1398-414. doi: 10.1093/sleep/29.11.1398. PMID: 17162986.

[xli] Lichstein, K., Taylor, D. J., McCrae, C., & Thomas, S. J. (2011). Behavioral Treatments for Sleep Disorders. Elsevier Inc. doi: 45 10.1016/B978-0-12-381522-4.00004-3

[xlii] Jung-Yoon Heo, Kiwon Kim, Maurizio Fava, David Mischoulon, George I Papakostas, Min-Ji Kim, Dong Jun Kim, Kyung-Ah Judy Chang, Yunhye Oh, Bum-Hee Yu, Hong Jin Jeon. Effects of smartphone use with and without blue light at night in healthy adults: A randomized, double-blind, cross-over, placebo-controlled comparison. J Psychiatr Res. 2017 04 ;87:61-70. Epub 2016 Dec 12. PMID: 28017916

[xliii] Nadja Schreier, Anke Huss, Martin Röösli. The prevalence of symptoms attributed to electromagnetic field exposure: a cross-sectional representative survey in Switzerland. Soz Praventivmed. 2006 ;51(4):202-9. PMID: 17193782

[xliv] Reto Huber, Jürgen Schuderer, Thomas Graf, Kathrin Jütz, Alexander A Borbély, Niels Kuster, Peter Achermann. Radio frequency electromagnetic field exposure in humans: Estimation of SAR distribution in the brain, effects on sleep and heart rate. Bioelectromagnetics. 2003 May ;24(4):262-76. PMID: 12696086

[xlv] Moderie C, Van der Maren S, Dumont M. Circadian phase, dynamics of subjective sleepiness and sensitivity to blue light in young adults complaining of a delayed sleep schedule. Sleep Med. 2017 Jun;34:148-155. doi: 10.1016/j.sleep.2017.03.021. Epub 2017 Apr 4. PMID: 28522084.

[xlvi] Sarah L Chellappa, Roland Steiner, Peter Oelhafen, Dieter Lang, Thomas Götz, Julia Krebs, Christian Cajochen. Acute exposure to evening blue-enriched light impacts on human sleepJ Sleep Res. 2013 Oct ;22(5):573-80. Epub 2013 Mar 20. doi.10.1111/jsr.12050 PMID: 23509952

Tot Slot…:

Het mag duidelijk zijn de alternatieve media de “gebeten hond” is omdat daar de informatie wordt gepubliceerd die niet de opgelegde verhaallijn volgt die de overheid wil dat we zien, lezen en horen. Deze media outlets lopen niet aan de leiband van vadertje staat en vormen daarom een bedreiging voor de status quo. Daarom doen overheden samen met de Big Tech corporaties er alles aan om deze het zwijgen op te leggen. Google werkt gedwee mee om deze outlets, ja ook die van ons te begraven in de zoek resultaten of domweg eruit te verwijderen, Facebook verwijderd op grote schaal hun content, verband ze van het platform of knijpt gewoon hun bereik af tot een niveau dat het vrijwel niet meer op het netvlies komt van gebruikers van het platform. Twitter voert een soortgelijk beleid met bans, schaduwbans en YouTube volgt dat voorbeeld in het extreme en houdt ten tijde van dit schrijven heuse zuiveringen van hun platform.

Indien u net als wij het belangrijk vindt om te strijden tegen censuur, onderdrukking en met name de onderdrukking van de alternatieve media in Nederland help ons dan met een donatie Geef dan gul!

Klik hier om te doneren

Indien u dit artikel nuttig, leerzaam of leuk vond, overweeg dan ons te steunen met een kleine donatie

Doneer met sofort Doneer met Bancontact Doneer met iDeal Doneer met credit cardVond u dit artikel interessant, leerzaam of leuk?

Wist u dat wij onlangs een nieuwe website hebben gelanceerd waar u gemakkelijk al het onafhankelijke nieuws kunt volgen van maar liefst 55 Nederlandse bronnen?

Klik hier om een kijkje te nemen! 


 Ook Interessant:

ad1-png

Hoe verhelp je Acne, eczeem en andere huidproblemen op een natuurlijke wijze Miljoenen mensen, ,kampen met huidproblemen als acne, eczeem, rosacea, en de beschikbare over de toonbank middelen die je kunt kopen via drogisterij en apotheek, maar [Lees Verder]

ad2-png
Neusholte problemen natuurlijk oplossen
Onze neus krijgt heel wat te verduren. Verstoppingen bij verkoudheid, of juist een loopneus. Ook zaken als hooikoorts zorgen voor neusproblemen en de middelen [Lees Verder...]
ad3-png
Last van migraine? Zo kom je er op natuurlijke wijze van af!
Al zo lang als ik mij kan herinneren heb ik last van migraine, en wat ik ook probeerde, niets hielp, ook de voorgeschreven medicatie van de huisarts niet. [Lees Verder...]
 

Zoals u wellicht weet doen de Social Media sites zoals Facebook en Twitter er alles aan om ons bereik tot een minimum te beperken! We zijn daarom meer dan ooit afhankelijk van uw support om het woord bij de mensen te krijgen.
Wanneer u bovenstaand artikel nuttig, interessant of leerzaam vond, like het dan en deel het overal waar u maar kunt!
Alvast heel hartelijk bedankt voor de support!

Beste lezer,

Mijn welgemeende excuses dat ik u op deze ruwe wijze moet lastig vallen maar dit bericht is belangrijk en moet door iedereen worden gezien. Zoals u wellicht weet is door Corona, Covid19 of hoe u het beestje ook maar wilt noemen de advertentiemarkt volledig ingestort en niet langer toereikend om de kosten voor het onderhouden van deze website te dekken. In feite zijn de inkomsten uit advertenties tot onder de 20% gedaald zoals verwacht.
Daarom zijn wij genoodzaakt over te stappen op een community driven model waarbij we aangewezen zijn op donaties en giften van onze lezers. We hebben maandelijks meer dan genoeg lezers dat wanneer deze maandelijks 1 euro zouden doneren alles probleemloos zou kunnen draaien.

Helaas doneert er op dit moment minder dan 1% en kunnen wij deze buffer op deze wijze nog niet opbouwen.
Ik wil daarom een dringend beroep op u doen indien u net als wij het belang inziet van websites als de onze om een kleine donatie te doen. Alles helpt en zijn wij blij mee. Hiermee steunt u gelijk al onze projecten waarmee wij ons inzetten voor bewustwording en strijden tegen censuur. 

Doneer via PaypalDoneer via iDeal/Creditcard