Home Categorieën Vaccinaties Duitse arts zegt dat coronavaccins ‘geprogrammeerde zelfvernietiging van het lichaam’ zijn

*** BELANGRIJKE MEDEDELING ***


Met de extreem toenemende censuur op Facebook, Twitter en de andere Big Tech Social media platformen hebben wij besloten zelf het heft in handen te nemen!
Wilt u wel alle mogelijkheden van Facebook maar niet de manipulatie en censuur?
Kom dan naar URUBIN SOCIAL ons eigen social netwerk zonder censuur, data verzameling of andere manipulatie alleen Social Media zoals deze hoort te zijn


Duitse arts waarschuwt dat Corona-vaccins giftig zijn … elke booster wordt steeds gevaarlijker … komt neer op zelfvernietiging.

Als je voorstanders van COVID-vaccins vraagt hoe deze mRNA-type vaccins werken, weten de meesten het niet, of geven ze je het verkeerde antwoord. Slechts weinigen begrijpen echt hoe het spike-eiwit interageert met het immuunsysteem en accepteren het vaccin dus op basis van geloof.

De Duitse site “Lawyers for Fundamental Rights” heeft een bericht gepubliceerd van Dr. Christian Fiala, een huisarts, specialist in gynaecologie en verloskunde, met een opleiding in tropische geneeskunde, die heel duidelijk laat zien hoe het mRNA-type “vaccin” werkt en wat het zeer reële risico is.

Corona ‘vaccins’: een geprogrammeerde zelfvernietiging van het lichaam – Dr. Christian Fiala

Ten eerste is ons immuunsysteem zeer complex en herkent het een pathogeen of vreemde cel aan de hand van het celoppervlak en vernietigt het de cel die deze antigenen draagt. Dit principe wordt gebruikt bij vaccinaties. Hiervoor wordt een ziekteverwekker meestal verzwakt of gedood, zodat deze geen infectie meer kan veroorzaken.

Een essentieel kenmerk van het immuunsysteem is de strikte differentiatie tussen de eigen cellen en lichaamsvreemde cellen. Alleen zo is een gezond leven überhaupt mogelijk. Het is precies dit fundamentele onderscheid en de basis van het leven die wordt uitgedaagd met wat momenteel bekend staat als de prik, en wordt gepropageerd als een corona-“vaccinatie”. De veel geciteerde spike-eiwitten zijn een herkenningskenmerk van het Corona-virus, een antigeen.

Vriendschappelijk vuur

Wanneer het Corona-virus het lichaam binnenkomt, herkent het immuunsysteem de indringer op basis van het spike-eiwitantigeen en vernietigt het het virus of de cellen die al door het virus zijn geïnfecteerd.

Met de mRNA-corona-“vaccinatie” worden lichaamscellen voor het eerst in de geschiedenis bewust en genetisch geprogrammeerd door middel van het mRNA om het spike-eiwit als een (vreemd) antigeen op het celoppervlak te produceren, hoewel ze volledig gezond en niet geïnfecteerd zijn met het virus.

Het werkingsmechanisme van de corona-“vaccinatie” is om gezonde cellen ten onrechte als vreemd te markeren.

Als gevolg hiervan reageert het immuunsysteem onmiddellijk; het herkent het antigeen als vreemd, vormt er antilichamen tegen en vernietigt het spike-eiwit door de cel te vernietigen die dit spike-eiwit draagt. [1,2]

Dit betekent dat de corona-“vaccinatie” ons immuunsysteem voor de gek houdt om onze eigen gezonde cellen aan te vallen en te vernietigen. In het leger wordt dit ‘vriendelijk vuur’ genoemd als soldaten hun eigen troepen aanvallen. Dit vormt een fundamenteel gevaar, niet alleen voor onze gezondheid, maar ook voor ons voortbestaan. We kennen deze situatie met de zelden voorkomende auto-immuunziekten. Deze zijn meestal ernstig en kunnen zelfs dodelijk zijn.

De dosis maakt het gif

Om het gevaar van de Corona-“vaccinatie” beter in te schatten, is het belangrijk om te weten hoeveel mRNA wordt toegediend met één dosis van het vaccin, dat wil zeggen hoeveel lichaamscellen worden gestimuleerd om het spike-eiwit te produceren en dus worden vrijgegeven om door het immuunsysteem te worden vernietigd. Helaas wordt deze belangrijke informatie ook niet genoemd in de goedkeuringsstudies. Er is alleen een wetenschappelijke schatting van het aantal deeltjes waarin het mRNA wordt getransporteerd door de zogenaamde lipidenanodeeltjes: zo’n 2 biljoen deeltjes.

Niet elk deeltje bereikt een gezonde cel en sommige cellen in het lichaam worden door meer dan één deeltje aangetast. Bovendien zijn mogelijk niet alle deeltjes volledig functioneel. Niettemin is het aantal deeltjes uiterst relevant als men bedenkt dat het menselijk lichaam uit ongeveer 37 biljoen cellen bestaat.

Welke organen beschadigt de Corona “vaccinatie”?

De corona-“vaccinatie” is zo geprogrammeerd dat het immuunsysteem de lichaamseigen cellen vernietigt die het spike-eiwit op het oppervlak hebben geproduceerd. Kan dit gebeuren op vitale organen?

Het antwoord op deze vraag is onder meer te vinden in dierproeven van de vaccinfabrikant BionTech/Pfizer. De spike-eiwitblauwdruk bevindt zich in een gensegment, het zogenaamde mRNA, en is ingebed in zeer kleine vetbolletjes, de zogenaamde lipidenanodeeltjes. Na 1 uur was de helft ervan al door het lichaam verdeeld. De lipide nanodeeltjes werden in de bovengenoemde dierproef in alle organen gedetecteerd, vooral in de lever.

Ze werden ook gedetecteerd in de hersenen, wat bewijst dat ze de bloed-hersenbarrière konden passeren. Ze werden ook gedetecteerd in de eierstokken en teelballen. Dit betekent dat de lichaamscellen het spike-eiwit in de respectieve organen vormen, wat waarschijnlijk verklaart waarom de zeer talrijke bijwerkingen en vaccinschade ook willekeurig in veel organen worden gevonden. [6,7,8]

Omdat de lipidenanodeeltjes in het bloed worden verdeeld, worden vooral de zogenaamde endotheelcellen aangetast.[9] Dit verklaart de talrijke bloedstolsels (trombose of embolie) die zijn waargenomen als gevolg van de Corona-“vaccinatie”. Deze komen onder andere ook in de hersenen voor en leiden tot gedeeltelijk onomkeerbare schade. Dit is vooral zorgwekkend omdat het laat zien dat zelfs die organen die door een speciale barrière van het immuunsysteem zijn gescheiden, nu kwetsbaar zijn.

Booster “vaccinatie” – genoeg is niet genoeg

De Corona “vaccinatie” is ontworpen om met korte tussenpozen te worden gegeven. De vaccinatie verloopt dus na 6 of 9 maanden en de gevaccineerde personen worden dan als niet-gevaccineerd beschouwd.[10] Veel regeringen hebben al opdracht gegeven om de komende jaren tientallen miljoenen doses te geven. In Israël is een groot deel van de bevolking al voor de 3e keer ingeënt.[13]

De hamvraag wordt: welk effect heeft een herhaalde injectie op het lichaam?

Ons immuunsysteem is in staat om te leren. Wanneer een ziekteverwekker voor het eerst in het lichaam komt, wordt deze herkend als vreemd, maar het duurt een paar dagen voordat het immuunsysteem in werking treedt. Gedurende deze tijd heeft de ziekteverwekker korte tijd de overhand. Pas na een paar dagen is het immuunsysteem sterk genoeg om de ziekteverwekker te vernietigen en worden we gezond.

Gelukkig onthoudt het immuunsysteem de tweede keer het “uiterlijk” van de ziekteverwekker en wordt het veel sneller en veel krachtiger geactiveerd. Deze sterke verdediging beschermt ons en we worden niet meer ziek; we zijn immuun.

Dit vitale mechanisme vindt ook plaats bij elke verdere corona-“vaccinatie”, maar de massale reactie van het immuunsysteem bij elke volgende injectie is niet gericht tegen een ziekteverwekker maar tegen onze eigen gezonde lichaamscellen die opnieuw zijn gemarkeerd met het spike-eiwit. Gezien als een pathogeen, is het doel van deze verder gezonde cel om vernietigd te worden. De effectiviteit en wreedheid van deze vernietiging van gezonde cellen wordt met elke injectie verhoogd. Dit betekent dat de gezonde “gespikte cellen” in het lichaam nog efficiënter worden vernietigd dan bij de eerste injectie.

Zo wordt deze geheugencapaciteit van het immuunsysteem een gevaarlijk wapen tegen onszelf.

In plaats van vreemde ziekteverwekkers onschadelijk te maken, vernietigt het immuunsysteem nu de lichaamseigen cellen die de opdracht kregen om het spike-eiwit te produceren. Elke verdere injectie van een Corona “vaccin” houdt dus een groot risico in. Dit komt overeen met de constatering dat bij de tweede vaccinatie meer en sterkere vaccinatiecomplicaties optreden.

Hetzelfde geldt voor mensen die in het verleden een Corona-infectie hebben gehad, zijn hersteld en toch een Corona “vaccinatie” krijgen. [14,15,16,17]

Gelukkig kunnen mensen die al zijn gevaccineerd op elk moment afzien van de vaccinatiecyclus en is het dus zeer waarschijnlijk dat ze verdere risico’s voor hun gezondheid vermijden.

Conclusie

Met de mRNA Corona-“vaccinatie” wordt een onvoorstelbaar groot aantal gezonde endogene cellen met het spike-eiwit als vreemd gemarkeerd en krijgen zo groen licht voor vernietiging door het immuunsysteem van het lichaam. Het immuunsysteem is erin geluisd om miljarden gezonde cellen te vernietigen.

Nawoord

De beschreven processen zijn medische basiskennis en zijn algemeen bekend. Het is daarom des te zorgwekkender dat deze belangrijke aspecten praktisch afwezig zijn in het wetenschappelijke en publieke discours. Meer informatie over Corona “vaccinatie” is samengevat in het volgende artikel: 10 redenen tegen vaccinatie.

Lees hier het originele Duitse artikel.

Bronnen:

1 Produktinformation von Comirnaty® dem Impfstoff von Pfizer/BionTech: „Die Nukleosid-modifizierte BotenRNA (mRNA) in Comirnaty ist in Lipid-Nanopartikeln formuliert, die es ermöglichen, die nicht-replizierende
RNA in Wirtszellen einzubringen, um die transiente Expression des SARS-CoV-2 Spike (S)-Antigens zu steuern.
Die mRNA kodiert für membranverankertes S-Protein in voller Länge …. Der Impfstoff löst sowohl
neutralisierende Antikörper als auch zelluläre Immunantworten gegen das Spike (S)-Antigen aus.“
www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_de.pdf

2 Schoenmaker et al. mRNA-lipid nanoparticle COVID-19 vaccines: Structure and stability, International Journal
of Pharmaceutics, 601, 2021, 120586, www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378517321003914#!:
“After post-translation processing by the host cells, the S protein is presented as a membrane-bound antigen
in its prefusion conformation at the cellular surface, providing the antigen target for B cells.”

3 Peter F. Mayer, Eine Pfizer Spritze produziert etwa 14.400 Billionen Spike Proteine, 9. August 2021,
https://tkp.at/2021/08/09/eine-pfizer-spritze-produziert-etwa-14-400-billionen-spike-proteine/
4 SARS-CoV-2-mRNA-Impfstoff (BNT162, PF-0 7302048) 2.6.4 Zusammenfassung der pharmakokinetischen Studie
Pharmaceuticals and Medical Devices Agency Japanhttps://www.pmda.go.jp/drugs/2021/P20210212001/672212000_30300AMX00231_I100_1.pdf

6 Kapitel 4.8 – Nebenwirkungen in der Produktinformation von Comirnaty® dem Impfstoff von Pfizer/BionTech:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_de.pdf
5 Eine Stunde nach der Injektion waren bereits 50% der Lipid-Nano-Partikel von der Injektionssstelle im Körper
verteilt. www.pmda.go.jp/drugs/2021/P20210212001/672212000_30300AMX00231_I100_1.pdf

7 EMA-Datenbank der gemeldeten Verdachtsfälle: www.adrreports.eu/en/search_subst.html# dort suchen
nach: COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN)

8 Es werden laufend neue Komplikationen als Impfschaden anerkannt. Dies wird publiziert unter: COVID-19
vaccine safety update – COMIRNATY, 11 August 2021, www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-
vaccine-safety-update/covid-19-vaccine-safety-update-comirnaty-11-august-2021_en.pdf

9 Die Wirkung der Corona-„Impfung“ erläutert Prof. Sucharit Bhakdi anschaulich und gut verständlich in
folgendem Video: www.bitchute.com/video/xp5iPmRQyzFq

10 Österr. Gesundheitsministerium, 2. COVID-19-Öffnungsverordnung, §1, Abs. 2,
www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011576
11 Corona-Impfung: Österreich kauft 40 Millionen Impfdosen für 2022/23,
www.trend.at/politik/corona-impfung-oesterreich-millionen-impfdosen-12020692

12 ORF, 11.8.2021: „Gestern hat Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein bekannt gegeben, dass die dritten
Impfungen gegen Corona in Österreich mit Mitte Oktober starten.“ https://science.orf.at/stories/3208115/

13 “So far, more than 2.8 million Israelis have received three shots of the COVID-19 vaccine”, COVID: More than
10,000 new virus cases, Health Ministry says, Jerusalem Post, 12. September 2021, www.jpost.com/israelnews/covid-more-than-10000-new-virus-cases-health-ministry-says-679259

14 Heinz, F.X., Stiasny, K. Profiles of current COVID-19 vaccines. Wien Klin Wochenschr 133, 271–2: „After mRNA
vaccination, more frequent and more severe side reactions were reported after the second than after the
first dose of vaccination and also when given to individuals with a past infection.”

15 Polack FP, Thomas SJ, Kitchin N, Absalon J, Gurtman A, Lockhart S, et al. Safety and efficacy of the BNT162b2
mRNA Covid-19 vaccine. N Engl J Med. 2020;383(27):2603–15. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2034577

16 Baden LR, El Sahly HM, Essink B, Kotloff K, Frey S, Novak R, et al. Efficacy and safety of the mRNA-1273 SARScoV-2 vaccine. N Engl J Med. 2021;384(5):403–16. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2035389

17 Krammer F, Srivastava K, Simon V. Robust spike antibody responses and increased reactogenicity in
seropositive individuals after a single dose of SARS-CoV-2 mRNA vaccine. medRxiv.
2021:2021.01.29.21250653. 2021. https://doi.org/10.1101/2021.01.29.2125065

Tot Slot…:

Het mag duidelijk zijn de alternatieve media de “gebeten hond” is omdat daar de informatie wordt gepubliceerd die niet de opgelegde verhaallijn volgt die de overheid wil dat we zien, lezen en horen. Deze media outlets lopen niet aan de leiband van vadertje staat en vormen daarom een bedreiging voor de status quo. Daarom doen overheden samen met de Big Tech corporaties er alles aan om deze het zwijgen op te leggen. Google werkt gedwee mee om deze outlets, ja ook die van ons te begraven in de zoek resultaten of domweg eruit te verwijderen, Facebook verwijderd op grote schaal hun content, verband ze van het platform of knijpt gewoon hun bereik af tot een niveau dat het vrijwel niet meer op het netvlies komt van gebruikers van het platform. Twitter voert een soortgelijk beleid met bans, schaduwbans en YouTube volgt dat voorbeeld in het extreme en houdt ten tijde van dit schrijven heuse zuiveringen van hun platform.

Indien u net als wij het belangrijk vindt om te strijden tegen censuur, onderdrukking en met name de onderdrukking van de alternatieve media in Nederland help ons dan met een donatie Geef dan gul!

Klik hier om te doneren

Indien u dit artikel nuttig, leerzaam of leuk vond, overweeg dan ons te steunen met een kleine donatie

Doneer met sofort Doneer met Bancontact Doneer met iDeal Doneer met credit cardVond u dit artikel interessant, leerzaam of leuk?

Wist u dat wij onlangs een nieuwe website hebben gelanceerd waar u gemakkelijk al het onafhankelijke nieuws kunt volgen van maar liefst 55 Nederlandse bronnen?

Klik hier om een kijkje te nemen! 


 Ook Interessant:

ad1-png

Hoe verhelp je Acne, eczeem en andere huidproblemen op een natuurlijke wijze Miljoenen mensen, ,kampen met huidproblemen als acne, eczeem, rosacea, en de beschikbare over de toonbank middelen die je kunt kopen via drogisterij en apotheek, maar [Lees Verder]

ad2-png
Neusholte problemen natuurlijk oplossen
Onze neus krijgt heel wat te verduren. Verstoppingen bij verkoudheid, of juist een loopneus. Ook zaken als hooikoorts zorgen voor neusproblemen en de middelen [Lees Verder...]
ad3-png
Last van migraine? Zo kom je er op natuurlijke wijze van af!
Al zo lang als ik mij kan herinneren heb ik last van migraine, en wat ik ook probeerde, niets hielp, ook de voorgeschreven medicatie van de huisarts niet. [Lees Verder...]
 

Zoals u wellicht weet doen de Social Media sites zoals Facebook en Twitter er alles aan om ons bereik tot een minimum te beperken! We zijn daarom meer dan ooit afhankelijk van uw support om het woord bij de mensen te krijgen.
Wanneer u bovenstaand artikel nuttig, interessant of leerzaam vond, like het dan en deel het overal waar u maar kunt!
Alvast heel hartelijk bedankt voor de support!

Beste lezer,

Mijn welgemeende excuses dat ik u op deze ruwe wijze moet lastig vallen maar dit bericht is belangrijk en moet door iedereen worden gezien. Zoals u wellicht weet is door Corona, Covid19 of hoe u het beestje ook maar wilt noemen de advertentiemarkt volledig ingestort en niet langer toereikend om de kosten voor het onderhouden van deze website te dekken. In feite zijn de inkomsten uit advertenties tot onder de 20% gedaald zoals verwacht.
Daarom zijn wij genoodzaakt over te stappen op een community driven model waarbij we aangewezen zijn op donaties en giften van onze lezers. We hebben maandelijks meer dan genoeg lezers dat wanneer deze maandelijks 1 euro zouden doneren alles probleemloos zou kunnen draaien.

Helaas doneert er op dit moment minder dan 1% en kunnen wij deze buffer op deze wijze nog niet opbouwen.
Ik wil daarom een dringend beroep op u doen indien u net als wij het belang inziet van websites als de onze om een kleine donatie te doen. Alles helpt en zijn wij blij mee. Hiermee steunt u gelijk al onze projecten waarmee wij ons inzetten voor bewustwording en strijden tegen censuur. 

Doneer via PaypalDoneer via iDeal/Creditcard