fcFact Checked
Home Categorieën Nieuws Borstkanker door hormoonverstoorder DDT?

Vrouwen die een halve eeuw geleden in de baarmoeder zijn blootgesteld aan bovengemiddeld veel DDT, hebben nu een verhoogde kans op borstkanker. In elk geval statistisch, melden Amerikaanse onderzoekers in het Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Dat dat nu pas wordt ontdekt, houdt verband met het feit dat de meeste gevallen van borstkanker sowieso pas op latere leeftijd optreden. Eerder waren het er domweg nog niet genoeg om een conclusie te trekken die statistisch enigszins verdedigbaar was.

Dat DDT, voluit dichloordifenyltrichloorethaan, werd na de Tweede Wereldoorlog op grote schaal gebruikt als insecticide. In de jaren 60 raakte het in diskrediet, omdat het zich bleek op te hopen in het milieu en dan ook de nuttige insecten uitmoordde. Bij mensen heeft het een hormoonverstorende werking maar tot nu toe leken de gevolgen erg mee te vallen. Er zijn landen waar DDT nog steeds wordt ingezet tegen malariamuggen – het middel leek lang zo erg niet als de kwaal.

Maar Berkeley-onderzoeker Barbara Cohn had al eerder aanwijzingen dat blootstelling aan DDT vóór het 14e levensjaar de kans op borstkanker verhoogt. Bovendien is minstens één andere hormoonverstoorder bekend, diethylstilbestrol oftewel DES, die zéker schade aanricht wanneer je haar via de placenta binnenkrijgt.

De huidige publicatie is gebaseerd op bewaard gebleven bloedmonsters die tussen 1959 en 1967 zijn genomen tijdens zwangerschappen in Alameda County, Californië. Van de 9.300 dochters die toen werden geboren, hebben er inmiddels 118 borstkanker gekregen. Het bloed van hun moeders werd vergeleken met dat van 354 monsters van moeders wiens dochters anno 2012 (nog) géén borstkanker hadden.

En als je dan het kwart van de monsters met de hoogste DDT-gehaltes vergelijkt met het kwart met de laagste concentraties, dan maakt dat voor de kans op borstkanker bij de dochters een factor 3,7 uit.

Het bewijst nog niet dat er een causaal verband is, en Cohn heeft überhaupt nog geen flauw  idee wat dat verband dan op moleculaire schaal zou moeten zijn. Maar statistisch gezien denkt ze alvast te kunnen uitsluiten dat het aan leeftijd, ras of (over)gewicht van de moeder ligt.

Het zou kunnen inhouden dat ons nog een golf van ziektegevallen te wachten staat. De auteurs waarschuwen trouwens ook voor ‘oud’ DDT dat nog in het poolijs zit en vrijkomt wanneer dat door klimaatverandering smelt.

Het goede nieuws is dat in de Westerse wereld de meeste DDT inmiddels uit het milieu is verdwenen. Maar het benadrukt wél de noodzaak om iets anders uit te vinden tegen malaria.

bron: Le Monde


Zoals u wellicht weet doen de Social Media sites zoals Facebook en Twitter er alles aan om ons bereik tot een minimum te beperken! We zijn daarom meer dan ooit afhankelijk van uw support om het woord bij de mensen te krijgen.
Wanneer u bovenstaand artikel nuttig, interessant of leerzaam vond, like het dan en deel het overal waar u maar kunt!
Alvast heel hartelijk bedankt voor de support!

Beste lezer,

Mijn welgemeende excuses dat ik u op deze ruwe wijze moet lastig vallen maar dit bericht is belangrijk en moet door iedereen worden gezien. Zoals u wellicht weet is door Corona, Covid19 of hoe u het beestje ook maar wilt noemen de advertentiemarkt volledig ingestort en niet langer toereikend om de kosten voor het onderhouden van deze website te dekken. In feite zijn de inkomsten uit advertenties tot onder de 20% gedaald zoals verwacht.
Daarom zijn wij genoodzaakt over te stappen op een community driven model waarbij we aangewezen zijn op donaties en giften van onze lezers. We hebben maandelijks meer dan genoeg lezers dat wanneer deze maandelijks 1 euro zouden doneren alles probleemloos zou kunnen draaien.

Helaas doneert er op dit moment minder dan 1% en kunnen wij deze buffer op deze wijze nog niet opbouwen.
Ik wil daarom een dringend beroep op u doen indien u net als wij het belang inziet van websites als de onze om een kleine donatie te doen. Alles helpt en zijn wij blij mee. Hiermee steunt u gelijk al onze projecten waarmee wij ons inzetten voor bewustwording en strijden tegen censuur. 

Doneer via PaypalDoneer via iDeal/Creditcard