Ab Osterhaus’ leugens en de Spaanse Griep..

Ab Osterhaus’ leugens en de Spaanse Griep..

Luister naar dit artikel

De viroloog zei het toch duidelijk tegen het Nederlandse volk; hij zou geen financieel voordeel hebben bij de Mexicaanse griep. “Ik word er niet beter van”, aldus Osterhaus. Maar al snel stonden de woorden van Ab Osterhaus, in schril contrast met zijn beweringen. Verschillende media meldden dat de viroloog voordeel zou hebben bij de Mexicaanse griep omdat hij aandelen zou hebben bij een bedrijf dat onderzoek doet naar medicijnen tegen virussen.


Steun Health Bytes: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Maar Osterhaus ontkende de aantijgingen, door te melden -samen met het hoofd van het Erasmus-medisch-Centrum- dat de aandelen van Osterhaus in een stichting waren ondergebracht. Maar wat maakt dat uit? Als Osterhaus met pensioen krijgt, zijn die aandelen toch weer gewoon op zijn naam geschreven..? Of krijgt hij de stichting ‘in handen’, wat hem ongetwijfeld ook nog eens een enorm belastingvoordeel zal opleveren, wanneer hij die stichting verhuist naar Griekenland, waar hij een tweede huis heeft.. Het wordt tijd dat we echter ook eens de beweringen van Osterhaus, inzake zijn vakgebied tegen het licht houden.

En dan met name het verhaal wat hij gebruikte om ANGST te verspreiden, zodat mensen MASSAAL naar de griepvaccinspuit zouden willen grijpen.. Als een laatste strohalm, om niet wéér bij die MILJOENEN GRIEPDODEN te gaan horen, zoals volgens dierenarts/viroloog Osterhaus het geval was, begin van de 20ste eeuw, in de jaren 1918-1919. Deze Spaanse griep was een beruchte griep-pandemie. die wereldwijd naar schatting 20 tot 100 miljoen levens kostte. een totaal, dat zelfs het totale dodental van de Eerste Wereldoorlog ruimschoots overtrof..!

Het virus dat de Spaanse griep veroorzaakte was van het type H1N1. Maar wat weten we van die Spaanse Griep en klopt het wat Osterhaus zegt, dat ‘er toen een vaccin had moeten zijn, dat mensen had kunnen helpen’..! Kan het zijn dat het verhaal PRECIES ANDERSOM ligt.. Jazeker, dat die griep het GEVOLG was van de vaccinaties, die toen massaal werden getest..? Kijk naar het gedraai en geschuif van Ab Osterhaus, maar ook naar de onkunde van de heren Pauw & Witteman. Vraag simpel of de aandelen van Osterhaus, ná zijn carrière weer in zijn handen komen.. DAT is natuurlijk het geval, anders zou hij ze wel verkocht hebben toch?

Nu kan Osterhaus lekker ‘zogenaamd neutraal’ bezig zijn, omdat zijn aandelen in een stichting zitten, en tegelijk werken aan dit spaarpotje, dat lekker meer en meer geld waard wordt. Want er komen steeds méér griepwaarschuwing en angstdreigingen. Maar ook VALSE GRIEPMELDINGEN WERELDWIJD, in de vorm van het bekende oplichtersverhaal: de Mexicaanse Griep.. Zie dit artikel en de niks aan duidelijkheid overlatende opmerking van onderzoek Paul

Ab Osterhaus liet weer eens zijn ware big-farma-gezicht zien.
De markt van griepvaccinaties wordt volledig beheersd door de ESWI, wat een afkorting is voor ‘European Scientific Working Group in Influenza’. Voor de volle 100% gefinancierd door de industrie die de ESWI gebruikt als marketinginstrument. Het lijkt dus ‘wetenschappelijk’, maar op de keper beschouwt is het dus gewoon een verkooporganisatie..! Dat is al de eerste constatering..

Voorzitter van de ESWI is de bekende Rotterdamse hoogleraar Ab Osterhaus. Als prominent lid van de Nederlandse Gezondheidsraad was hij ondanks zijn conflicterende belangen jarenlang bepalend voor het griepvaccinatiebeleid, lees: bepalend voor de inkoop van Nederland en dus de omzet van griepvaccin. Hij heeft als privé-persoon financiële belangen bij influenza in de vorm van aandelen ‘Viroclinics’, een samenwerkingsverband tussen de Erasmus Universiteit en griepvaccinproducenten.

De voorzitter van de Raad van Bestuur van de Erasmus Universiteit openbaarde dat in een radio-uitzending van Argos op 20 november 2011. Kort daarvoor op 2 november 2011 stonden we tegenover elkaar in een uitzending van Pauw en Witteman. Osterhaus zei toen letterlijk “Ik heb geen bindingen met de industrie”.

ESWI-scientist-fighting-influensa-768x405

Angst, angst en nog eens ANGST als verkooppraatjes..
Ten tijde van de Mexicaanse griep zogen Osterhaus en zijn kompaan professor Eelko Hak in een artikel in het ‘Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde’ uit hun duim dat ieder jaar 2.000 mensen stierven aan influenza. Ze joegen de bevolking daarmee de stuipen op het lijf.

In werkelijkheid zijn er misschien jaarlijks enkele tientallen doden met goeddeels een, al dan niet genetisch bepaalde, verminderde weerstand. Die zouden met vaccinatie vrijwel zeker niet zijn gespaard. De heren hebben in ieder geval een ongebreidelde fantasie. Maar dat wordt ook wel angstmarketing genoemd.

3 x Raden wie er achter het middel Tamiflu zit? Donald Rumsfeld, van 1987 -1997, toen hij Minister van Defensie werd en beroemd ging worden met zijn rol in de Irak-oorlog en de 9-11 aanslagen. (klik voor artikel)

NRC Next deed een fact check op mijn bewering dat we niet bij benadering weten hoeveel griepdoden er jaarlijks zijn. Er bleef in lijn met gezaghebbende wetenschappelijke bronnen geen spaan van de bewering van de beide fantasten heel. Maar.. zijn het fantasten of zijn het regelrecht OPLICHTERS..!?!? Waar is het moreel-ethische karakter van dit soort uitingen? Wat is überhaupt de bedoeling van dit soort LEUGENS..

Tamiflu, een andere smerige streek..
Tamiflu, is een tablet, waarvan Roche beweerde dat het de verschijnselen van influenza vermindert. Nederland sloeg er al enkele keren vele miljoenen doses van in. En dat was weggegooid geld, want het middel is onwerkzaam gebleken en kan zelfs ernstige bijwerkingen hebben. In Japan werd het massaal geslikt met 90 doden tot gevolg. Het inmiddels ongekend omvangrijk dossier staat bol van malafide praktijken en misleiding.

En opnieuw was het onze ‘professor’ Osterhaus die weer publiekelijk een lans brak voor Tamiflu en mensen massaal aanspoorde het te gebruiken. De redacteur gezondheidszorg van de NOS, Rinke van den Brink, veegt in dit artikel de vloer aan met dierenarts en viroloog Ab Osterhaus (HIER) Genoeg is genoeg met deze man die ons land € 345 miljoen euro heeft gekost aan nutteloze vaccinaties tegen Mexicaanse griep. Dat is geen wijsheid achteraf, maar WAS AL BEKEND tijdens de periode VÓÓR de beslissing tot aanschaf van de Nederlandse overheid. Goed onderbouwde bezwaren werden door Osterhaus en Coutinho op de meest grove wijze geschoffeerd.

Kijk -voordat we het geval van de Spaanse Griep bij de kop zullen nemen- nog één keer naar dit soort beelden, die elk weldenkend mens doen kokhalzen. Wat een verschrikkelijke manipulatie en moreel verwerpelijke gang van zaken. Fleur Agema (PVV) was feitelijk het enige Tweede Kamerlid dat ECHT wakker was.. Waar was jouw volksvertegenwoordiger?

De Spaanse Griep veroorzaakt door….

VACCINATIES..

Om de volstrekte ondeskundigheid van Ab Osterhaus in zake de Spaanse Griep, OF zijn bewuste misleiding in dezen aan de kaak te stellen, Plaatsen we onderstaand een vertaling van hoofdstuk 2 getiteld ‘The Spanish Influenza Epidemic of 1918 was caused by vaccinations’, uit het boek: ‘Swine Flu Expose’ van Eleanora I. McBean, Ph.D. (Het volledige werk is HIER te downloaden) Hoewel het reeds in 1976 werd gepubliceerd,  is het nog altijd leerzaam omdat het aantoont dat wat wij van officiële zijde te horen krijgen vaak niet juist is. Dit geldt zeker waar het vaccinaties en vaccins betreft. Mogelijk zijn door de verbetering van de vaccins de giftige werkingen wat minder, daartegenover staat dat er tegenwoordig veel meer vaccins worden voorgeschreven met alle gevolgen van dien.

De Spaanse griep epidemie van 1918 werd veroorzaakt door vaccinaties..
C

Eleanora I. McBean, Ph.D
x

Zoals al eerder gezegd, alle medische en niet medische autoriteiten zijn het erover eens dat het de bedoeling van vaccins is, om de ziekte waartegen ingeënt wordt in milde vorm door te maken (en zodoende immuniteit op te bouwen). Maar zij weten en ontkennen niet dat het op geen enkele manier te voorspellen is of deze ziekte in milde of ernstige vorm of zelfs dodelijk zal verlopen.

Met zoveel onzekerheid, waarbij de levens van mensen op het spel kunnen staan, is het zeer onwetenschappelijk en extreem gevaarlijk om zulk een twijfelachtige methode als vaccinatie te gebruiken. Veel vaccins veroorzaken ook ziekten anders dan die waartegen zij bedoeld zijn. Het pokkenvaccin bijvoorbeeld veroorzaakt vaak syfilis, verlammingen, lepra en kanker.

Poliomyelitis, het difterie toxine/anti-toxine, evenals mazelen, tetanus en andere injecties veroorzaken vaak verschillende stadia van ziekten als post vaccinatie encefalitis, verlammingen, spinale meningitis, blindheid, kanker (soms binnen 2 jaar), tuberculose (twee tot twintig jaar na de vaccinatie), artritis, nierziekten, hartziekten (hartfalen, soms binnen enkele minuten, soms na enige uren). Ook zenuwaandoeningen  en vele andere ernstige aandoeningen kunnen na vaccinatie optreden.

Wanneer verschillende vaccins binnen enige dagen of weken gegeven worden, bevorderen zij vaak het ontstaan van een heftige vorm van deze ziekten, omdat het lichaam niet kan omgaan met giftige stoffen die in het lichaam worden ingespoten en daardoor direct in de bloedbaan terecht kunnen komen. Artsen noemen dit een nieuwe ziekte en behandelen deze door het onderdrukken van de symptomen.

Wanneer vergif via de mond ingenomen wordt, kan het interne afweersysteem het gif snel verwijderen soms door te braken, maar wanneer het vergif direct in het lichaam ingebracht wordt, waarbij de natuurlijke afweersystemen ontweken worden, kunnen deze gevaarlijk stoffen binnen enige seconden door het hele lichaam gaan circuleren en blijven circuleren tot alle (veel) lichaamscellen vergiftigd zijn.

Ik hoorde dat zeven mensen dood neervielen in het kantoor van de dokter, nadat zij gevaccineerd waren.

Dit gebeurde in een legerkamp, dus schreef ik naar de Overheid om dit te controleren. Zij zonden mij het rapport van de U.S. Secretaris van Oorlog, Henry L. Stimson. Het rapport bevestigde niet alleen het verslag van de zeven mannen die dood neervielen na vaccinatie, maar berichtte ook dat er 63 doden waren en 28.585 gevallen van hepatitis door het vaccineren tegen gele koorts gedurende slechts 6 maanden van de oorlog. Dit was slechts een van de 14 tot 25 injecties die aan de soldaten werden gegeven. We kunnen ons de schade voorstellen die al deze injecties bij de mensen veroorzaakten. ( Zie het hoofdstuk over What Vaccination did to Our Soldiers.)

De Eerste Wereldoorlog duurde voor de U.S. kort, waardoor de vaccinproducenten niet in staat waren al hun vaccins op te maken. Omdat deze als “handel” bedoeld waren, waarmee winst gemaakt moest worden (wat nog steeds het geval is), besloten zij de rest aan de bevolking te verkopen. Dus startten zij de grootste vaccinatie campagne die ooit werd gevoerd in de geschiedenis van de U.S. Er waren geen epidemieën om deze te rechtvaardigen en daarom gebruikten zij andere trucs. Hun propaganda claimde dat soldaten met allerlei ziekten vanuit andere landen naar huis kwamen en dat iedereen hiertegen beschermd moest worden met hun (overtollige) vaccins.

De mensen geloofden hen, allereerst omdat zij de artsen wilden geloven en ten tweede omdat de terugkerende soldaten zeker ziek waren. Zij wisten niet dat deze soldaten ziek waren   geworden door de aan hen gegeven vaccins, omdat hen dat door de artsen niet verteld werd. Veel van de teruggekomen soldaten waren voor hun leven gehandicapt door deze door vaccinatie veroorzaakte ziekten. Velen waren krankzinnig  door post vaccinatie encefalitis, maar de artsen noemden dit Shell shock, zelfs zonder dat sommigen de Amerikaanse bodem verlaten hadden.

De opeenhoping van ziekten veroorzaakt door de vele giftige vaccins verbijsterden de artsen, omdat zij nooit te maken  hadden met een zo groot aantal verschillende vaccins. De nieuwe ziekten die zij gecreëerd hadden vertoonden alle symptomen van alle ziekten die zij bij mensen geïnjecteerd hadden. Er was de hoge koorts, extreme zwakte, de uitslag op de buik, en darmverschijnselen karakteristiek voor buiktyfus. Het difterie vaccin veroorzaakte longstuwing, rillingen en koorts, gezwollen pijnlijke keel verstopt met valse membranen, en verstikkende benauwdheid door een moeilijke ademhaling gevolgd door hijgen en de dood. Waarna het lichaam zwart werd van het stagnerende bloed dat verstoken was van zuurstof  tijdens de periode van verstikking. In eerste instantie  noemde men het De Zwarte Dood.

De andere vaccins gaven hun eigen reacties als verlammingen, hersenbeschadiging, mondklem etc.
Toen de artsen probeerden de verschijnselen van tyfus te onderdrukken met een sterker vaccin, veroorzaakte dat een ernstiger vorm van tyfus die zij paratyfus noemden. Maar toen zij een nog sterker en gevaarlijker vaccin bedachten om die symptomen weer te onderdrukken creëerden zij een nog ernstiger ziekte waar zij geen naam voor hadden. Hoe zouden zij  het noemen?

Zij wilden de mensen niet vertellen dat het hun eigen Frankenstein monster was dat zij geschapen hadden met hun vaccins en onderdrukkende middelen. Zij wilden de schuld bij een ander leggen, daarom noemden zij het De Spaanse Griep. Het was zeker niet van Spaanse origine en de Spanjaarden namen aanstoot aan de gevolgtrekking dat de wereldwijde plaag hen verweten werd. Maar de naam bleef en de Amerikaanse artsen en vaccinproducenten werden niet verdacht van deze misdaad die wereldwijd een vernietigende werking had –  de 1918 Griep Epidemie.

Het is pas kortgeleden dat onderzoekers deze feiten naar boven  hebben gehaald en de schuld hebben gelegd, daar waar hij hoort. Enige van de soldaten zijn mogelijk in Spanje geweest voordat zij thuiskwamen, maar hun ziekten kwamen uit hun thuisbasis de U.S. Army Camps. Onze medici ontkennen dit nog steeds. Wanneer hun eigen vaccins (nodig om te reizen) vaccin ziekten in het buitenland veroorzaken gebruiken zij dit om m.b.v. een angstcampagne mensen de vaccinatie centra in te jagen. Herinner je, je de angst voor de  Hong Kong, de Aziatische en de Londense griep?

Dit waren allemaal iatrogene (medisch veroorzaakte) epidemieën in combinatie met de gewoonlijk voorkomende verkoudheden die de mensen ieder jaar hadden. Nu (1976) worden wij weer bewerkt door de vaccin-epidemie veroorzakers in hun  poging om een andere multi- miljoen dollar kuur te verkopen. Hun bedriegers hebben President Ford er reeds toe overgehaald hen 135 miljoen dollars te geven om te beginnen met hun vaccinatie project(iel). Zelfs de verzekeringsmaatschappijen weigerden om betrokken te raken bij zulk een duidelijk gevaarlijke en slinkse onderneming.

Dus weer beïnvloedden de medische en farmaceutische oplichters de juiste overheidsinstanties  om verzekerd te zijn tegen rechtszaken van mogelijk triljoenen dollars die tegen hen ingediend zouden kunnen worden wanneer  het vaccinatie schema volgens  plan zou worden uitgevoerd. Het is een goede zaak dat President Ford werd weggestemd uit zijn ambt. Het is jammer dat hij niet ‘gedumpt’ was, vóórdat hij het rotte gif, het GELD om de hele bevolking te vergiftigen had betaald. Wij weten echter niet of President Carter veel beter zal zijn. Zal hij ook in de greep blijven van de medische en farmaceutische dictators? Of zal hij onderzoek verrichten –  de waarheid leren kennen – de besluiten terugdraaien en het onder valse voorwendsels verkregen geld van de vaccin producenten weer teruggeven aan de belastingbetalers?

De bewering van de producenten van de varkensgriep, dat het vaccin onschadelijk is en de bewering dat het effectief is tegen griep, is niet juist. Zesenvijftig patiënten overleden na deze injecties binnen 48 uur. Er is verwarring en onenigheid onder artsen over alle aspecten van het vaccin, van veiligheid en effectiviteit tot de noodzaak ervan, wie het moet hebben en wie er voor gewaarschuwd moet worden.

Hun angst campagne doet het voorkomen alsof de varkensgriep vergelijkbaar is met de 1918 griep die 20.000.000 mensen doodde. Zij hebben geen enkel bruikbaar bloedmonster van  de 1918 griep epidemie om dit te bewijzen. Dit was 58 jaar geleden en de artsen waren toen even  verward en weinig ter zake kundig als nu.

Echter, een ding is zeker – de 1918 Spaanse griep was een vaccin geïnduceerde ziekte, veroorzaakt door extreme vergiftiging van het lichaam door een verzameling van verschillende vaccins. De soldaten van Fort Dix die volgens zeggen de Spaanse griep hadden waren geïnjecteerd met een grote hoeveelheid vaccins net als de vaccins die de 1918 griep epidemie veroorzaakten. De griepepidemie in Fort Dix had geen enkele relatie met varkens. Er waren geen varkens in Fort Dix (tenzij wij sarcastische willen zijn en de vaccin promotors die de ziekten veroorzaakten ‘zwijn willen noemen’..).

Om de verwarring nog te verergeren, vertellen  artsen  mensen dat er verschillende soorten griep zijn; de griep die de soldaten van Fort Dix hadden was een A-Victoria griep, er zijn nog andere stammen van griepvirussen, en dat geldt ook voor het varkensgriep vaccin dat al zoveel mensen gekregen  hebben en dat hen niet zal beschermen tegen andere typen van griep. Dit zal gebruikt worden als een ontsnappingsmogelijkheid bij wettelijke aansprakelijkheid, wanneer meer slachtoffers naar voren zullen komen. De artsen zullen zeggen dat  het vaccin niet werkte omdat dit het verkeerde vaccin was voor deze griep. Natuurlijk kan niemand het op de een of andere manier bewijzen, omdat virussen bedrieglijke onzichtbare organismen zijn, die instabiel en onvoorspelbaar zijn.

Een definitie van virus uit het woordenboek noemt het virus ‘een morbide gif’ De vaccins geïnjecteerd in het lichaam zijn vergif en veroorzaken een typische vergiftigingsreactie. Virussen (vergiften) vliegen niet rond en vallen geen mensen aan. Daarom, zal er geen varkensgriep epidemie ontstaan tenzij de vaccine promotors er een maken zoals zij dat deden bij de 1918 griep epidemie. Het zal geen 20.000.000 mensen doden tenzij de mensen deze ziekteverwekkende injecties toegediend krijgen.

Er zijn  ook andere oorzaken van ziekten naast vaccins, zoals slechte voeding, die gedevitaliseerd is en besmet met giftige conserveringsmiddelen en kunstmatige geneesmiddelen brouwsels. Er zijn vele oorzaken van ziekten maar er zijn geen ziekten die besmettelijk zijn. Vaccin golven komen en gaan zolang als de vaccine promotors de geringste aanleiding opblazen tot een reden voor vaccinatie. In 1957 probeerden zij weer een vaccinatie campagne aan te wakkeren voor wat zij noemden deAziatische griep.

Een editorial in the Herald Express van 29 augustus 1957 had als onderschrift: ‘Angst voor de Griep Propaganda’. Een deel er van luidde:

“Wat een storm in een glas water was, werd opgeblazen tot het gevaar dat dit land een epidemie van de Aziatische griep zou gaan doormaken in de komende herfst en winter.  Zelfs het United States Department of Health helpt bij het ontstaan van deze paniek – en heeft verklaringen uitgegeven die het publiek bang maken, in plaats van hen gerust te stellen door aan te geven dat de epidemie, hoewel wijdverspreid, geen aanwijzing geeft gevaarlijker te zijn dan de normale influenza-achtige verkoudheden gedurende de winter. Degenen die tussen de regels door kunnen lezen, kunnen zich afvragen of de hele zaak niet een onderdeel is van een super koopmanschap ten behoeve van diegenen die de vaccins produceren en verkopen……”

Ik was een waarnemer ter plekke tijdens de 1918 Griep Epidemie..
Al  de artsen en mensen die leefden in de tijd van de 1918 Spaanse griep epidemie, zeggen dat het de verschrikkelijkste ziekte was die ooit op de wereld voorkwam. Mannen in de kracht van hun leven, gezond en wel, konden de volgende dag dood zijn. De ziekte had de eigenschappen van de zwarte dood, samen met die van tyfus, difterie, longontsteking, pokken, verlammingen en van alle ziekten waartegen de mensen gevaccineerd waren direct na de Eerste Wereldoorlog.

Degenen die de injecties weigerden ontsnapten aan de griep. Mijn familie had alle vaccinaties geweigerd en bleef dus al die tijd gezond. Wij weten van de gezondheidsleer van Graham, Trail, Tilden en anderen, dat het lichaam niet verontreinigd kan worden met gif zonder dat dit ziekten geeft.Bijna de hele bevolking was ingespoten, ‘ingeënt’ met een dozijn of meer ziekten en giftige serums. Toen al deze door artsen veroorzaakte ziekten ineens uitbraken ontstond een tragedie.   De pandemie die zich voortsleepte gedurende 2 jaar werd in stand gehouden door nog meer giftige middelen toe te dienen om de symptomen te onderdrukken. Voor zover als ik het kon beoordelen, trof de griep alleen de mensen die gevaccineerd waren.

Toen de griep op zijn hoogtepunt was waren alle winkels gesloten evenals de scholen, ondernemingen en zelfs de ziekenhuizen daar de artsen en verpleegkundigen die gevaccineerd waren ook uitgeschakeld waren door de griep. Niemand was op straat. Steden waren spooksteden geworden.  Wij leken de enige familie die geen griep kreeg; daarom gingen mijn ouders van huis naar huis om te doen wat zij konden om voor de zieken te zorgen, daar het onmogelijk was om hulp van een arts te krijgen.

Wanneer het de ziektekiemen, bacteriën en bacillen waren die de ziekten veroorzaakten dan hadden zij veel gelegenheid om mijn ouders aan te vallen gedurende de vele uren die zij doorbrachten in ziekenkamers. Maar zij kregen geen griep en zij brachten geen enkele ziektekiem mee naar huis en hun kinderen werden niet ziek. Niemand van de familie had griep – en het was winter met een dik pak sneeuw.

Ook toen waren de zg. ‘alternatieve artsen’ al zeer succesvol..
Wanneer ik mensen ineen zie krimpen wanneer iemand in hun buurt niest of hoest, vraag ik mij af hoe lang het zal duren voor dat zij begrijpen dat zij het niet kunnen krijgen – wat het ook is. De enige manier waarop zij ziekten kunnen krijgen is door het in zichzelf te laten ontwikkelen door verkeerd eten, drinken, roken of door andere dingen te doen die hun inwendige systeem vergiftigen en hun vitaliteit vermindert. Alle ziekten zijn te voorkomen en de meeste zijn te genezen met de juiste methoden, die niet bekend zijn bij artsen en ook sommige artsen die zonder giftige medicijnen werken kennen deze methoden niet.

Het wordt gezegd dat de 1918 griep meer dan 20.000.000 mensen over de hele wereld doodde. Maar in feite werden zij gedood door de artsen met hun grove en dodelijke behandelingen en medicijnen. Dit is een harde beschuldiging, maar niettemin waar, gezien het succes van artsen die geen medicamenten gebruiken in vergelijking met reguliere artsen. Terwijl de medici en de medische ziekenhuizen 33% van hun griep patiënten verloren, hadden de niet medische ziekenhuizen als BATTLE CREEK, KELLOGG EN MACFADDEN’S HEALT-RESTORIUM een bijna 100 % genezingspercentage met hun waterbehandeling, baden, klysma’s, vasten en bepaalde simpele behandelmethoden, gevolgd door zorgvuldig samengestelde diëten met voedingsmiddelen van natuurlijke oorsprong.

Een natuurarts verloor geen enkele patiënt gedurende acht jaar. De zeer succesvolle behandeling door een van deze artsen die geen giftige middelen gebruikte en geen enkele patiënt verloor, zal verteld worden in een ander deel van dit boek met als titel VACCINATION CONDEMNED, dat later gepubliceerd gaat worden. Wanneer de reguliere artsen even vooruitstrevend geweest waren als de natuurartsen was er geen sprake geweest van 20 miljoen doden door de medische griep behandeling.

Er was 7 maal meer sprake van ziekte bij gevaccineerde soldaten in vergelijking met ongevaccineerde burgers en de ziekten die zij kregen waren die ziekten waartegen zij gevaccineerd waren. Éen soldaat die terugkwam vanuit het buitenland in 1912 vertelde mij dat de legerhospitalen bezet waren met gevallen van poliomyelitis en hij verbaasde zich erover hoe volwassenen mannen deze kinderziekte konden krijgen

Nu weten wij dat verlammingsverschijnselen een bekend symptoom zijn na vaccinatie vergiftiging.

De mensen thuis kregen geen verlammingen totdat de wereldwijd vaccinatie campagne plaatsvond in 1918.

THE POISONED NEEDLE van Eleanor McBean – Whale :

CHAPTER I VACCINATION IS BASED ON A FALSE PREMISE

Wanneer je, je uitgebreid wilt verdiepen in de achtergronden en gevaren van vaccinaties ga dan naar:

THE POISONED NEEDLE by Eleanor McBean – Whale: www.whale.to/a/mcbean.html

Bron

Tot Slot:

Big Pharma jaagt op websites zoals de onze en is daar zeer succesvol in. Meer dan 80% en de kennis daarin is reeds verwijderd van het web. Ook wij zijn hierop geen uitzondering en zijn om te overleven volledig afhankelijk van donaties van onze lezers. Laat de kennis over echte gezondheid niet verloren gaan! Indien u het belangrijk vindt wat wij doen overweeg dan ons te steunen met een donatie Zodat wij de praktijken van Big Pharma aan het licht kunnen blijven brengen!

Klik hier om te doneren, zodat wij ons staande kunnen houden tegen Big Pharma!

Previous Mensen worden ziek doordat ze arm zijn
Next Hoe u uw pijnlijke gewrichten kunt genezen met citroen schillen: word pijnvrij wakker!

About author

redactie
redactie 4589 posts

De Health Bytes redactie houdt al sinds 2014 de vinger aan de pols van zowel Big Pharma als de alternatieve geneeskunde en publiceert al die zaken die men onder het tapijt probeert te vegen. Dat heeft ons 8 jaar lang aanvallen, hacks, censuur en bedreigingen opgeleverd. Dat deert ons niet en wij gaan stug door maar kunnen dat alleen met uw support! Overweeg daarom een kleine donatie zodat wij door kunnen gaan met de strijd!

You might also like

Vaccinaties

Waarschuwing tegen veelgebruikt vaccin na hondensterfte in Groot-Brittannië

Luister naar dit artikel In Groot-Brittannië zijn duizenden honden ziek geworden of overleden na een inenting die de dieren zou moeten beschermen tegen bacteriële infecties. Dierenorganisaties waarschuwen nu voor de bijwerkingen van

Vaccinaties

FDA-chef roept op tot onmiddellijke beëindiging van COVID-vaccins: “Miljoenen vallen dood neer”

Luister naar dit artikel Een hoge FDA-functionaris heeft opgeroepen tot de onmiddellijke stopzetting van COVID-19-vaccinaties in Amerika vanwege het alarmerende aantal mensen met ernstige bijwerkingen van de mRNA-prikken. Steun Health

Vaccinaties

Wel of geen vaccinatie, wie is nu een gevaar voor wie?

Luister naar dit artikel Enkele weken geleden werden de eerste speldenprikjes uitgedeeld: allerhande mensen, mensen die je volstrekt niet in verband zou brengen met het welzijn van kinderen zoals talkshowdeelnemers,