Herfst, tijd voor GÉÉÉN griepprik..!

Herfst, tijd voor GÉÉÉN griepprik..!

Luister naar dit artikel

Veel Nederlanders hebben in oktober van de huisarts een oproep gekregen voor een griepprik. De brief ging vergezeld van een foldertje van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat onder meer verkondigde: ‘De griepprik verkleint de kans op griep” en “Het is belangrijk dat u elk jaar de griepprik haalt.’ Volgens de website van het RIVM zou het nut ervan zijn dat ‘als u de griepprik krijgt, dan reageert uw lichaam door afweerstoffen te maken tegen het griepvirus. Daardoor wordt de kans op griep kleiner. En als u ondanks de griepprik toch griep krijgt, dan verloopt de ziekte waarschijnlijk minder ernstig.’
Voor kinderen, volwassenen met een medische indicatie  en voor mensen van 60 jaar en ouder is het vaccin gratis. Niet iedereen is echter enthousiast over de griepprik. Is het krijgen van de griepprik verstandig—wat is de zin of de onzin ervan? De stellige beweringen in het foldertje en de website van het RIVM zijn discutabel. Zo schreef het weekblad voor artsen Medisch Contact in 2014 en in 2011 :
Sluitend bewijs dat influenzavaccinatie gezonde ouderen beschermt tegen ziekenhuisopnames en sterfte door griep, is er niet. Maar er zijn genoeg aanwijzingen dat het wel zo is, dus blijf alle 60-plussers de griepprik aanbieden, adviseert de Gezondheidsraad. Critici zijn niet overtuigd.
Na een uitgebreide analyse van beschikbaar onderzoek concludeert het [geneesmiddelen]bulletin dat het effect van vaccinatie op onder andere mortaliteit bij ouderen boven de 65 niet is aangetoond en dat daarom geen conclusies kunnen worden getrokken over de effectiviteit van vaccinatie.
Bij gezonde volwassenen heeft vaccinatie slechts een matig effect op het verminderen van influenzasymptomen en het verlies van werkdagen en helemaal geen effect op de overdracht van influenza of het optreden van complicaties zoals pneumonie. Bovendien is het niet aangetoond dat vaccinatie van gezondheidszorgpersoneel influenza voorkomt bij bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen.”
Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde meldde op 8 februari 2015 haar twijfels over een van de vaccins tegen griep, oseltamivir (Tamiflu). De kop van het artikel luidde: “Bewijs voor oseltamivir bij griep blijft rammelen.”
Problemen met de griepprik
De Gezondheidsraad publiceerde in 2014 het advies Grip op Griep. De voorzitter van de GR, prof. Pim van Gool, vatte het in een vier minuten durende video samen. Hij stelde dat er bij de griepprik twee problemen spelen: “In de eerste plaats: het vaccin is niet optimaal. Het griepvirus verandert steeds een klein beetje. Steeds moet bij de samenstelling van dat vaccin voorspeld worden hoe het virus er in een volgend jaar uit zal zien. Hoe goed de prik werkt, hangt af van de virulentie (de agressiviteit van het virus), de hoeveelheid virussen in een jaar en de overeenkomst tussen het vaccin en de virussen die er in dat jaar juist heersen.
Een tweede probleem is dat er bij onderzoek vertekening een rol kan hebben gespeeld. Stel dat vooral gezonde mensen zich laten vaccineren en je beoordeelt op basis daarvan het effect. Dan lijkt het vaccin effectiever dan het daadwerkelijk is: gezonde mensen worden nu eenmaal minder snel ziek. Bij kwetsbare mensen zou dat juist andersom zijn.”
Professor Van Gool stelde vast dat er weinig gerandomiseerd onderzoek is gedaan naar het nut of de effectiviteit van de griepprik. De exacte verhouding tussen kosten en baten zijn ook niet duidelijk. Met andere woorden, zowel wetenschappelijke als economische gronden voor het nut van een griepprik ontbreken.
Dr. Dick Bijl, hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin, schreef in 2011 een kritisch artikel over het gebrek aan bewijs voor de griepprik. In een reactie op Grip op Griep zei hij in Medisch Contact: “Het is al heel wat dat de Gezondheidsraad erkent dat er iets schort aan het bewijs. Hij benadrukte het belang om gedegen onderzoek te doen naar het effect van vaccinatie omdat er veel kosten mee gemoeid zijn en er al jarenlang een grote internationale discussie gaande is.
Commerciële beïnvloeding
Het TV programma Zembla rapporteerde dat als het aan huisarts Hans van der Linde lag, de griepprik afgeschaft werd: “Invoering van griepvaccinatie berustte niet op wetenschappelijke onderbouwing, maar op theoretische overwegingen, speculatieve veronderstellingen en vooral commerciële beïnvloeding. Radio- en Tv-spotjes van vaccinproducenten suggereerden voorlichting door de overheid. Tientallen jaren vaccineren was niet bij machte een nuttig effect aan te tonen.
x
Integendeel, veel onderzoeken lieten geen effect zien. Betekenen de recente analyses in binnen- en buitenland dat het doek gaat vallen voor griepcampagnes? Dat is nog maar de vraag. Er spelen krachten en invloeden die afschaffing in de weg staan en het lijkt zinvol om die onderstaand te benoemen,” aldus de dokter uit Capelle aan den IJssel.
x
Bijwerkingen van de griepprik
De griepprik heeft neveneffecten variërend van onschuldig tot kritiek. Tot gevaarlijke (bij)werkingen behoren de ernstige slaapziekte narcolepsie bij kinderen en allergische reacties die in zeldzame gevallen leiden tot een levensbedreigende anafylactische (als gevolg van overgevoeligheid) shock. Gelukkig komen deze niet zo vaak voor. Bij het vaccin tegen de Mexicaanse griep in 2009 ging het om 20 kinderen in Nederland die narcolepsie kregen.
x
Op zich is dat geen enorm getal, maar voldoende groot om het risico te willen vermijden.  Het Geneesmiddelenbulletin meldde de meest frequente verschijnselen: ‘Bijwerkingen die zeer vaak (>10%) voorkomen zijn: pijn, erytheem, zwelling en verharding op de injectieplaats, koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, malaise, rillingen, prikkelbaarheid, verlies van eetlust, spierpijn en gewrichtspijn.’
Kosten voor de gezondheidszorg
De kosten van de griepprik liggen rond de € 25,- voor het vaccin en € 10/15,- voor het huisartsbezoek. Naar schatting 3,5 miljoen Nederlanders halen een griepprik bij hun huisarts. Alleen al voor de vaccinkosten gaat het hier om circa € 87,5 miljoen. Indien de Gezondheidsraad zelf concludeert dat er geen bewezen nut is en dat de kosten-baten ook niet duidelijk zijn, maar toch ouderen adviseert de griepprik te halen, is het geen wonder dat de Nederlandse gezondheidszorg onbetaalbaar is geworden.Griep voorkomen, hoe dan wel..?
Als vaccinatie de intentie heeft griep te voorkomen, zijn er andere wijzen om dit te doen?  Hieronder volgen vijf tips die goed kunnen helpen:


Steun Health Bytes: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


  1. De beste bescherming tegen de griep is het natuurlijke beschermingssysteem van het lichaam: het immuunsysteem is cruciaal. Volgens Dr. Mercola wordt de beste ondersteuning van dat systeem verkregen door goed te slapen, suikergebruik te beperken, afdoende te bewegen en verse, hoogwaardige en biologische voeding te eten.
  2. Tweevoudig Nobelprijswinnaar Linus Pauling gaf in zijn boek ‘How to Live Longer and Feel Better’ de aanbeveling om ieder uur 1 gram vitamine C te nemen. Terwijl vitaminen en mineralen altijd in een evenredige balans ingenomen dienen te worden, is vitamine C de enige stof die men in grote hoeveelheden innemen kan zonder een kunstmatig tekort aan andere te creëren. Wel dient men iets te eten alvorens men vitamine C in deze dosering consumeert.
  3. Volgens een Japanse studie zijn er aanwijzingen dat vitamine D3 goed helpt bij grieppreventie bij schoolkinderen. Een inname van 2 x 600 IU vitamine D3 per dag, verminderde de kans op griep met bijna de helft: 42% !
  4. Als men de griep eenmaal heeft doet men er goed aan zich te isoleren ter voorkoming van verspreiding van de griep naar andere gezinsleden, vrienden en collega’s.
  5. Het is aan te raden om een geneesheer te consulteren die meer in zijn arsenaal heeft dan vaccins of antibiotica (die sowieso zinloos zijn bij virussen!).

Bron

Tot Slot:

Big Pharma jaagt op websites zoals de onze en is daar zeer succesvol in. Meer dan 80% en de kennis daarin is reeds verwijderd van het web. Ook wij zijn hierop geen uitzondering en zijn om te overleven volledig afhankelijk van donaties van onze lezers. Laat de kennis over echte gezondheid niet verloren gaan! Indien u het belangrijk vindt wat wij doen overweeg dan ons te steunen met een donatie Zodat wij de praktijken van Big Pharma aan het licht kunnen blijven brengen!

Klik hier om te doneren, zodat wij ons staande kunnen houden tegen Big Pharma!

Previous 20 gebruikte toepassingen met Coca Cola.. Dit bewijst dat het niet thuis hoort in het menselijk lichaam
Next Wat is acupunctuur?

About author

redactie
redactie 4593 posts

De Health Bytes redactie houdt al sinds 2014 de vinger aan de pols van zowel Big Pharma als de alternatieve geneeskunde en publiceert al die zaken die men onder het tapijt probeert te vegen. Dat heeft ons 8 jaar lang aanvallen, hacks, censuur en bedreigingen opgeleverd. Dat deert ons niet en wij gaan stug door maar kunnen dat alleen met uw support! Overweeg daarom een kleine donatie zodat wij door kunnen gaan met de strijd!

You might also like

Vaccinaties

Petities pleiten voor verbod op kindervaccinaties. Zal Big Pharma nu eindelijk een halt toegeroepen worden?

Luister naar dit artikel Advocaat Kent Heckenlively, vader van een door vaccins beschadigd kind, arts Rima E. Laibow en voorzitter van het Institute for Health Research Ralph Fucetola hebben een

Vaccinaties

“Vaccin tegen baarmoederhalskanker had nooit goedgekeurd mogen worden”

Luister naar dit artikel Een groep van 64 Japanse vrouwen die te kampen hebben met gezondheidsproblemen als gevolg van vaccins tegen baarmoederhalskanker, gaat een rechtszaak aanspannen tegen de Japanse overheid

Vaccinaties

WHO erkent polio-uitbraak in de Filippijnen veroorzaakt door poliovaccins … uitbraak “veroorzaakt door van vaccin afgeleid poliovirus type 2”

Luister naar dit artikel Het poliovaccin heeft volgens de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF een escalerende uitbraak van polio op de Filippijnen veroorzaakt, die een gezamenlijke verklaring heeft afgegeven dat het vaccin