WITTE STRALINGSARME ZONES

WITTE STRALINGSARME ZONES

Luister naar dit artikel

Geen plek meer in Nederland voor elektrogevoeligen? Al jaren is er een strijd gaande of elektromagnetische velden (EMV) van draadloze communicatie (zendmasten, wifi, smartphones enz.) wel- of niet schadelijk is  voor de gezondheid.


Steun Health Bytes: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


De commissie Elektromagnetische Velden (EMV) van de Gezondheidsraad stelt dat er geen gevaar is voor de gezondheid onder de geldende blootstellinglimieten. Deze houden echter uitsluitend rekening met de schadelijkheid van de door RF straling veroorzaakte thermische opwarming van ons lichaam of delen daarvan. Er zijn wereldwijd echter al duizenden peer-reviewed publicaties over dit onderwerp verschenen waarin niet-thermische biologische effecten zijn aangetoond. Een aantal daarvan, zoals DNA breuken, toename van het aantal vrije radicalen en productie van stress hormonen, kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid.

De Raad van Europa en het Europees Parlement hebben wel aandacht voor deze problematiek.  Zij pleiten voor erkenning van elektrogevoeligheid en het behoud van de zgn. ‘witte (stralingsarme) zones’. De WHO heeft deze straling ingedeeld in de categorie ‘mogelijk kankerverwekkend’, dezelfde categorie waarin ook DDT, gelode benzine, chloroform en vele andere chemische stoffen zijn ingedeeld.

De Gezondheidsraad vindt  dat er nog ‘niet genoeg wetenschappelijk bewijs’ is en er nog jarenlang onderzoek nodig is.

In het artikel overheidsbeleid_gebaseerd_op_ontkenning_van_gezondheidsschade_door_emv  wordt kritisch ingegaan op de hierboven genoemde uitspraken van de Gezondheidsraad.

Op de website: http://www.stopumts.nl/doc.php/Verhalen/  staan honderden ervaringsverhalen van mensen die ernstige lichamelijke klachten     ondervinden, veroorzaakt door EMV van draadloze communicatie. Het laatste jaar neemt het aantal klachten toe, door de introductie van 4G en de toename van WiFi gebruik. Het is voor elektrogevoelige (EHS) personen moeilijk om een leefbaar plekje in Nederland te vinden. Er zijn nog maar een paar stralingsarme plekken te vinden, de zgn. ‘witte zones’ .

Wij willen graag dat deze witte zones behouden blijven, vandaar de onderstaande oproep.

Dit initiatief van StopUMTS (de meest bekeken website op dit gebied in Nederland) wordt mede ondersteund door de Stichting EHS (ElektroHyperSensitiviteit), het Nationaal Platform Stralingsrisico’s  (NPS) en het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) die in Nederland actief zijn op dit gebied.

Deze oproep is op 1 oktober op  www.stopumts.nl geplaatst en loopt nog tot 1 december.

Op 24 oktober waren er 325 ondertekenaars en wij krijgen veel schrijnende verhalen o.a. van mensen die naar het buitenland gevlucht zijn, omdat het in Nederland niet meer leefbaar voor hen is.

Oproep voor behoud witte zones

Omdat een groot aantal mensen ziek wordt door de straling van draadloze communicatie (zendmasten, smartphones, wifi enz.) pleiten wij voor het behoud van de paar ‘witte (stralingsarme) zones’ die er nog in Nederland zijn

Veel mensen, vooral uit de grensgebieden, klagen over de slechte mobiele bereikbaarheid van 112. Om die reden willen telecombedrijven en gemeenten samenwerken om de mobiele bereikbaarheid van 112 te verbeteren. Zo komen er mogelijk steunzenders in kerktorens in de gebieden waar het alarmnummer nu niet te bereiken is. Het CDA in de Tweede Kamer wil dat de telecomproviders 100% mobiele dekking gaan bieden.

Bij 100% mobiele dekking verdwijnen helaas de ‘witte (stralingsarme) zones’. Deze zones moeten behouden blijven voor elektrogevoeligen en anderen die in een stralingsarme omgeving willen verblijven. Er zijn al te veel mensen ziek door elektromagnetische straling en daarom zijn deze zones voor hen van levensbelang.

Deze oproep komt nuomdat op 17 december a.s. de Tweede Kamer in debat gaat met de ministers van Economische Zaken en van Veiligheid en Justitie over de bereikbaarheid van 112. Het is van groot belang een tegengeluid te laten horen. Daarom willen we de onderstaande brief naar de Ministers en Tweede Kamerleden sturen.

Deze oproep komt nuomdat op 17 december a.s. de Tweede Kamer in debat gaat met de ministers van Economische Zaken en van Veiligheid en Justitie over de bereikbaarheid van 112. Het is van groot belang een tegengeluid te laten horen. Daarom willen we de onderstaande brief naar de Ministers en Tweede Kamerleden sturen.

Zie voor de brief: www.stopumts.nl

Ondersteun je deze brief en wil je graag de witte zones behouden, mail dan voor 1 december naar:[email protected]  met je naam en woonplaats.

Bron: www.stopumts.nl

Tot Slot:

Big Pharma jaagt op websites zoals de onze en is daar zeer succesvol in. Meer dan 80% en de kennis daarin is reeds verwijderd van het web. Ook wij zijn hierop geen uitzondering en zijn om te overleven volledig afhankelijk van donaties van onze lezers. Laat de kennis over echte gezondheid niet verloren gaan! Indien u het belangrijk vindt wat wij doen overweeg dan ons te steunen met een donatie Zodat wij de praktijken van Big Pharma aan het licht kunnen blijven brengen!

Klik hier om te doneren, zodat wij ons staande kunnen houden tegen Big Pharma!

Previous DE 60 VEELGEBRUIKTE SCHUILNAMEN VOOR SUIKER
Next Acne - Simpele methode om van puistjes af te komen

About author

redactie
redactie 4585 posts

De Health Bytes redactie houdt al sinds 2014 de vinger aan de pols van zowel Big Pharma als de alternatieve geneeskunde en publiceert al die zaken die men onder het tapijt probeert te vegen. Dat heeft ons 8 jaar lang aanvallen, hacks, censuur en bedreigingen opgeleverd. Dat deert ons niet en wij gaan stug door maar kunnen dat alleen met uw support! Overweeg daarom een kleine donatie zodat wij door kunnen gaan met de strijd!

You might also like

Straling

5 redenen waarom de magnetron schadelijk is voor je gezondheid

Luister naar dit artikel De magnetron verovert de Nederlandse keuken. In 2001 was het bezit van de magnetron gestegen tot 80 procent van de huishoudens. Meer dan 95 procent van

Straling

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Waarschuwing over draadloze straling, slimme meters, mobiele telefoons, hersentumoren Kinderen 0-14

Luister naar dit artikel In bijna elke gemeenschap over de hele wereld waar draadloze slimme meters zijn geïnstalleerd, klaagt een percentage van de bewoners over gezondheidseffecten, van draadloze straling, die

Straling

“Straling van mobieltjes zorgt steeds vaker voor gezondheidsproblemen”

Luister naar dit artikel Mobiele telefoons zorgen steeds vaker voor gezondheidsproblemen. Volgens ervaringsdeskundige Martine Vriens (46) komt dat door de elektromagnetische straling die ze uitzenden. Steun Health Bytes: alleen via uw