Home Categorieën Onderzoek Het kunnen benoemen van angst, doet diezelfde angst verminderen!

Het etiket angst, het gevoel onder woorden brengen, kan de angstreactie verminderen.

Mensen hadden niet verwacht dat dit zou werken, maar tests met huidgeleiding laten zien dat het wel degelijk werkt.

Dit volgens een studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift Psychological Science.

Blijkt hoe meer angstige woorden de mensen gebruiken om hun angst te beschrijven, hoe meer de angst vermindert.

Echter bleek ook uit de studie dat mensen niet verwachten dat het benoemen van hun emoties, de angst zal verminderen.

Maar uit opnames van de huidgeleiding (zweten) blijkt dat dit wel gebeurt.

De studie vergeleek het benoemen van angst met andere gebruikte methodes om angst te verminderen, zoals afleiding of herwaardering.

Herwaardering betekent dat er op een andere manier over angst wordt gedacht.

Het onderzoek werd uitgevoerd bij mensen die angst hadden voor spinnen.

Bij herwaardering werd hen gevraagd om neutrale woorden te gebruiken terwijl ze nadachten over een spin.

Zoals deze bijvoorbeeld: “Kijken naar de kleine spin is niet gevaarlijk voor mij.”

Daarentegen kregen de deelnemers die hun angst moesten benoemen, de volgende instructies:

ze moesten een zin maken waarin een negatief woord of twee in voorkwamen om hun emotionele reactie op de spin te beschrijven.

Bijvoorbeeld: ” Ik voel me angstig, die walgelijke tarantula zal springen op mij!”

Alle onderzoeksgroepen werden blootgesteld aan verschillende soorten spinnen en er volgende een vervolgonderzoek een week later.

De auteurs beschrijven de resultaten:

De groep die mocht benoemen vertoonde duidelijk minder huidgeleiding dan de andere groepen en ze toonden een duidelijk groter toenaderingsgedrag dan de ‘afleidingsgroep’.

Een groter gebruik van angst en vrees woorden tijdens de blootstelling werd geassocieerd met een grotere vermindering van angstreactie.

De lagere huidgeleiding doet vermoeden dat diegenen die hun emoties konden benoemen, minder bang waren voor spinnen.

Er zijn nu heel wat studies die de voordelen van het verwoorden van emoties in allerlei contexten tonen:

Experimentele studies hebben aangetoond dat wanneer de huidige emotionele ervaring geverbaliseerd wordt, zowel in geschreven als gesproken vorm, er dan minder spanning optreedt dan in situaties waarbij emoties niet verwoord of neergeschreven worden!

Bron: spring.org.uk


Hier iets over te zeggen?
Reaguur hier:

Health Bytes Beveelt Aan:

De gezondheidsvoordelen van Curcumine, de werkzame stof in kurkuma zijn legio, van pijnbestrijding tot het vertragen van Alzheimer, tot het vernietigen van kankercellen. De opname van de stof is echter wat lastiger, en daarom is er nu Curcumine Water met geconcentreerde curcumine in bronwater, wat 100% opname in het bloed garandeerd. Meer weten? Klik hier, of liever gelijk uitproberen? In dat geval klik hier

Open

Online Chat