Omdat de grote Social Media sites zoals Facebook, Twitter, etc. in toenemende mate censuur toepassen en gebruikers blokkeren schijnbaar zonder reden anders dan niet welgevallige content zijn wij overgestapt naar Urubin. Stap ook over en volg ons daar! Maak u vrij van censuur door Facebook en de rest niet meer te steunen! Klik Hier!Home Categorieën Onderzoek Cognitieve vaardigheden verschillen, maar vooroordelen zijn universeel

Volgens een nieuwe studie zijn mensen met zowel een lage als een hoge intelligentie bevooroordeeld.

Het verschil bestaat er in tegen wie ze bevooroordeeld zijn.

In het verleden hadden onderzoekers reeds ontdekt dat mensen met een lager cognitief vermogen meer kans hebben om vooroordelen te hebben, maar een vooroordeel is geen exclusiviteit voor deze groep mensen.

Uit een nieuwe studie blijkt nu dat beide groepen aan de 2 uiteinden van het intelligentie spectrum een zelfde niveau hebben van vooroordelen, het verschil bestaat er enkel in tegen wie ze bevooroordeeld zijn.

De onderzoekers, sociale psychologen Mark Brandt van de Universiteit van Tilburg en Jarret Crawford van The College of New Jersey, analyseerden 5914 proefpersonen in hun experiment.

Ze wilden een antwoord op de onopgeloste vragen over de relatie tussen intelligentie en vooroordelen.

Door waarde-oordelen weg te halen uit de vraag of een bepaald vooroordeel al dan niet gerechtvaardigd is, maten ze het aantal vooroordelen in groepen met een hoger cognitief vermogen en in groepen met een lagere cognitief vermogen.

Op basis van een woorden test die ook wiskundige handelingen en woordenschat vaardigheden bevat, werd het cognitieve vermogen van de deelnemers gemeten.

Dit soort test kan ook het IQ bepalen van iemand.

Brandt en Crawford bevestigden eerdere bevindingen dat mensen met lage cognitieve vaardigheden de neiging hebben om te vooroordelen ten opzichte van niet-conventionele of progressievere groepen.

Dit was ook het geval bij groepen die weinig keuze hebben in hun status, door bijvoorbeeld ras, geslacht of seksuele geaardheid.

Volgens hun onderzoek keerde deze tendens zich om bij mensen met een hoger cognitief vermogen.

Met andere woorden, hoe slimmer de deelnemers aan de studie hoe meer ze bevooroordeeld waren tegenover conventionele of conservatieve groepen.

” Mensen hebben een hekel aan mensen die anders zijn dan henzelf,” volgens Brandt en Crawford.

“Mensen met een afwijkend mens- en wereldbeeld kunnen andere mensen helpen om de geldigheid van hun eigen wereldbeeld in stand te houden.”

Dus kun je een beroep doen op dit bepaald perspectief om je idee te versterken dat je gelijk hebt door te stellen dat andere wereldbeelden verkeerd zijn.

Er was nog een gepolariseerde bevinding in hun studie.

Brandt en Crawford ontdekten dat mensen met lage cognitieve vaardigheden bevooroordeeld zijn, tegenover groepen mensen waarvan deze mensen er eigenlijk niet voor hadden gekozen om deel uit te maken van deze groep, zoals etnische groepen of Holibi groepen.

Dit is zorgwekkend in een wereld anno 2016, een tijd waarin conservatieve gemeenschappen zich verenigen rond onverdraagzaamheid tegenover transgenders of Moslimgroepen.

Groepen die af te rekenen hebben met enorme vooroordelen.

Ook het politiegeweld is in sommige delen van de wereld enorm hoog.

Brandt en Crawford bevestigden ook eerdere onderzoeken waaruit bleek dat mensen met een lager cognitief vermogen andere groepen eerder als verschillend zien van elkaar, met ‘duidelijke grenzen’.

” Het hebben van duidelijke grenzen helpt mensen het gevoel te geven dat de tegengestelde groep verschillend is of ver weg is.”

In de studie verwezen de onderzoekers ook naar het domme plan van Donald Trump om een grote muur langs de zuidelijke grens van de Verenigde Staten.

Het zou letterlijk een grens zijn, waar het voorheen enkel een mentale grens was.

“De conservatieven die dit plan steunen uiten vooroordelen tegenover groepen mensen die gezien hun status weinig keuze hebben, in dit geval Mexicanen.

Mensen die er niet voor gekozen hebben om in Mexico te worden geboren.

Aan de andere kant vertonen mensen met een hoger cognitief vermogen meer vooroordelen tegen groepen die wel een grote keuze hebben, zoals de conservatieven,” aldus de onderzoekers.

“Ze kunnen vooral boos worden op groepen waarvan ze denken dat ze in staat zouden moeten zijn om hun gedachten te veranderen!”

Bron: broadly.vice.com

 Ook Interessant:

ad1-png

Hoe verhelp je Acne, eczeem en andere huidproblemen op een natuurlijke wijze Miljoenen mensen, ,kampen met huidproblemen als acne, eczeem, rosacea, en de beschikbare over de toonbank middelen die je kunt kopen via drogisterij en apotheek, maar [Lees Verder]

ad2-png
Neusholte problemen natuurlijk oplossen
Onze neus krijgt heel wat te verduren. Verstoppingen bij verkoudheid, of juist een loopneus. Ook zaken als hooikoorts zorgen voor neusproblemen en de middelen [Lees Verder...]
ad3-png
Last van migraine? Zo kom je er op natuurlijke wijze van af!
Al zo lang als ik mij kan herinneren heb ik last van migraine, en wat ik ook probeerde, niets hielp, ook de voorgeschreven medicatie van de huisarts niet. [Lees Verder...]
 
Open

Online Chat

Close